Om man inte har råd med tandvård

Vad kan man göra?
Det kan finnas olika lösningar

Ibland kan man behöva få tandvård fast man inte har råd att betala för den. Då kan det finnas olika lösningar som ändå gör att man kan få den tandvård man behöver. Till exempel kan man ibland få en avbetalningsplan eller ansöka om ett lån. Ibland kan det också finnas behandlingar som är billigare än den som tandläkaren först föreslog.

Om man har ett akut behov av tandvård måste man oftast få vård så fort som möjligt. Men om det inte är så bråttom kan man jämföra olika behandlingar och lägga upp en plan för i vilken takt man vill att behandlingen ska ske så att man kan betala en del i taget.

Som en sista utväg kan man ibland få ekonomisk hjälp från socialtjänsten.

Det finns alltid ett referenspris på en behandling. Tandläkaren kan ta mer betalt än vad referenspriset är, men också mindre. Man ska alltid få veta vad referenspriset är.
Fråga efter en billigare behandling

Om tandläkaren har föreslagit en dyr behandling kan man fråga om det finns en billigare lösning. Vissa material är dyrare än andra och ibland kan det gå bra med ett billigare material, även om det innebär att det måste bytas ut efter ett tag.

Till exempel kan man ibland välja att

få en fyllning eller krona som tandläkaren gör av fyllningsmaterial, i stället för en dyrare krona som görs av en tandtekniker
få en brokonstruktion, som man fäster i två eller flera granntänder som slipas, i stället för ett implantat som skruvas fast i käkbenet
Det finns även situationer då tandläkaren bedömer att det är rimligt att dra ut en tand, även om den skulle kunna repareras.

Det är tandläkaren som bedömer vilken behandling som är att rekommendera för varje person, men också vilken billigare behandling som skulle kunna fungera om man för tillfället inte har råd med den dyrare behandlingen.

Man har alltid rätt att gå till en annan tandläkare och fråga om råd om den den behandling man har fått förslag på. En andra bedömning kallas ofta för en second opinion och som regel får man betala för en sådan undersökning.

Det är alltid svårt att veta hur länge en tandbehandling kan hålla. De dyrare lösningarna håller oftast längre och innefattar ofta garanti. Även om det billigare alternativet inte är lika bra som det dyrare kanske det ändå är bättre än att inte få någon behandling alls.
Avbetalning eller lån

Har man inte råd med den behandling man vill ha kan man fråga om man kan få dela upp betalningen med hjälp av en avbetalningsplan. Det är inte alla tandvårdsmottagningar som erbjuder en avbetalningsplan.

En del tandläkare kan också hjälpa till med att ordna någon form av lån. Innan man tar ett lån kan det vara värt att först jämföra räntan mellan olika banker och låneinstitut. Ibland kan ens vanliga bank ge lägre ränta än det alternativ som tandvårdsmottagningen har föreslagit.

Det är bra om man frågar om möjligheten att få göra en avbetalning eller få ett lån innan behandlingen börjar.

Om man har en skuld hos en tandläkare eller tandhygienist kan de kräva att man ska betala skulden innan man får fler behandlingar.
Om man har akuta besvär

Även om man inte har råd att betala på en gång kan man ändå få hjälp om man har ett akut behov av tandvård. Det är tandläkaren som avgör om besvären är akuta.

Om tandläkaren bedömer att man måste få behandling på en gång, är tandläkaren skyldig att antingen själv utföra en behandling eller hänvisa till en jourmottagning eller någon annan tandvårdsmottagning som erbjuder akut tandvård.

Om man inte kan betala vid själva besöket får man en räkning. För den gäller samma villkor som för alla räkningar, det vill säga om man inte betalar kan skulden lämnas vidare till inkassobolag och så småningom till kronofogden.
Ibland kan man få hjälp av socialtjänsten

Om man inte blir hjälpt av vare sig lån, avbetalningsplaner eller billigare alternativ kan man vända sig till socialtjänsten i den kommun man bor i för att ansöka om socialbidrag, så kallat ekonomiskt bistånd.

Generellt gäller att man kan få ekonomisk hjälp för sådan tandvård som inte kan vänta utan måste göras på en gång för att inte tandhälsan ska förvärras. Till exempel kan det handla om att man har feber på grund av en infektion i en tand eller i munnen, eller att man slagit av en bit av tanden så att en nerv blottats. Det är tandläkaren som avgör vad som är akut.

Det är också tandläkaren som föreslår en lämplig behandling. Om behandlingen är dyr kan socialtjänsten vilja att en annan tandläkare bedömer förslaget innan de fattar ett beslut. Kostnaden för tandvård måste ha godkänts av socialtjänsten innan behandlingen börjar, men ibland görs undantag när det gäller akuta besvär.

Reglerna för vilken tandvård man kan få kan skilja sig åt beroende på var man bor. Till exempel kan man i vissa kommuner bara få hjälp med akuta besvär och bara när det gäller den billigaste behandlingen av de tio främre tänderna i över- och underkäken.

Det är inte alltid socialtjänsten ger ersättning för akut tandvård. Till exempel kan man behöva betala själv om man redan får ekonomiskt bistånd eftersom socialtjänsten kan göra bedömningen att pengarna ska räcka även till tandvård.

Precis som vid alla individuella bedömningar som görs av socialtjänsten när man ansöker om ekonomiskt bistånd gäller att man inte får någon hjälp så länge man har egna privata tillgångar, som till exempel hus eller pengar på banken.
Om man är hemlös

Om man saknar bostad och inte har råd med tandvård ska man i första hand vända sig till socialtjänsten som kan hjälpa till att bedöma om man har rätt att få tandvård inom ramen för socialtjänstlagen.

På vissa orter i landet finns särskilda läkarmottagningar för hemlösa där man kan få sjukvård och tandvård.

I vissa kommuner finns också frivilliga organisationer som hjälper till med ekonomisk bistånd då man inte har råd med tandvård.
Vart kan man vända sig för att få mer information?

För att få mer information om vilken hjälp man kan få kan man kontakta landstinget eller regionens växel eller kommunens socialkontor.

Ibland kan man få hjälp av landstinget, ibland av frivilliga organisationer, att söka ekonomiskt stöd, till exempel från vissa fonder eller stiftelser.

 

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Om-man-inte-har-rad-med-tandvard/

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Herman och Carolina Schmidts Stiftelse

Herman och Carolina Schmidts Stiftelse

c/o Adress: Eva Ståhl Santesson
Adress: Auravägen 3
Postnummer: 216 18
Ort: Limhamn
Telefonnummer: 040-16 17 93

Län: Blekinge län
Säte: Karlshamn

Ändamål:
Den årliga räntan utdelas i belopp å 400 á 500 kronor som understöd till behövande, bildade kvinnor som är mantalsskrivna inom Karlshamns stad, har fyllt 45 år, är i verkligt behov av understödet och som inte från allmänna folkpensionen åtnjuta annat än s.k. avgiftspension eller vad som eventuellt framdeles kan motsvara sådan.Obemedlade medlemmar av testators familj eller någon av dess grenar skall alltid äga företräde framför alla andra till erhållande av understöd.
År: 2014
Tillgångar: 10.397.978 kr