Herman och Carolina Schmidts Stiftelse

Herman och Carolina Schmidts Stiftelse

c/o Adress: Eva Ståhl Santesson
Adress: Auravägen 3
Postnummer: 216 18
Ort: Limhamn
Telefonnummer: 040-16 17 93

Län: Blekinge län
Säte: Karlshamn

Ändamål:
Den årliga räntan utdelas i belopp å 400 á 500 kronor som understöd till behövande, bildade kvinnor som är mantalsskrivna inom Karlshamns stad, har fyllt 45 år, är i verkligt behov av understödet och som inte från allmänna folkpensionen åtnjuta annat än s.k. avgiftspension eller vad som eventuellt framdeles kan motsvara sådan.Obemedlade medlemmar av testators familj eller någon av dess grenar skall alltid äga företräde framför alla andra till erhållande av understöd.
År: 2014
Tillgångar: 10.397.978 kr

Posted in Fonder & Stipendier.