Stieg Larssons Stiftelse

Fond för att öka kunskap om och stärka grundläggande demokratiska värderingar främst inom åsikts- och yttrandefrihet

-Stieg Larssons Stiftelse-

Ändamål
Stiftelsen ska verka i Stieg Larssons anda genom att öka kunskap om och stärka grundläggande demokratiska värderingar främst inom åsikts- och yttrandefrihet.
Ändamålet ska främjas genom att lämna bidrag främst till forskning och utbildning men det kan också främjas på annat sätt, som styrelsen finner lämpligt, exempelvis genom att stötta dem som blivit utsatta för
-Kvinnovåld
-Rasism
-Främlingsfientlighet
-Diskriminering
Stiftelsen har också möjlighet att lämna bidrag eller på annat sätt hjälpa journalister som med fara för sin och sin familjs liv och säkerhet belyser de frågor som omfattas av stiftelsens ändamål. Stiftelsen kan även verka för en etisk journalistik.
Bidrag ges i första hand till organisationer samt forskare vid högskola och universitet.
Ansökan och redovisning
All information ska lämnas på bifogade ansökningsblankett, som ska vara fullständigt ifylld.
Redovisning av hur det beviljade bidraget har använts ska insändas senast den 1 september året efter det att ansökan beviljats.
Ansökan ska sändas in i 3 exemplar.
Ofullständig ansökan beaktas inte.
Ansökningstid
Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 30 september.
Ansökan insändes till
Stieg Larssons Stiftelse
c/o SEB
Institutioner & Stiftelser
106 40 Stockholm
Ansökan om bidrag
Stieg Larssons Stiftelse
c/o SEB
Institutioner & Stiftelser
106 40 Stockholm

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Posted in Fonder & Stipendier.