Carl August Söderlunds Stiftelse

Ändamål:

 Skall huvudsakligen användas till hjälp och understöd åt behövande handikappade och behövande lungsjuka varvid vid lika kvalifikationer.

Katarinabor eller andra Stockholmsbor bör äga företräde framför sökande från landsändar.

Av den årliga avkastningen skall ett belopp på minst 5000 kr användas som stöd åt behövande församlingsbor.

 

Carl August Söderlunds Stiftelse
Box 4015
10261 Stockholm
tel 08-7436800
Posted in Fonder & Stipendier.