Djurägarens räddare

KLÄDROLLERN!

Klädrollern gör livet så mycket enklare för oss med pälsklingar och det går ju åt en del så det lönar sig att veta var man köper bra och billiga. Jag vet att Ullared har haft de billigaste annars är Bästis från IKEA är bra och prisvärda! Om du vet ännu billigare får du gärna tipsa Pankpraktikan!

bastis

Ekmanstiftelserna

Ansökningar

 

Ansökningar

1. Allmänna regler

Ansökningar om bidrag eller stipendium från någon av de sex stiftelserna görs till respektive stiftelse. Stiftelserna har under hösten 2014  påbörjat arbetet med övergång till ett digitalt ansökningssystem och tar från och med nu endast emot ansökningar via webben, se nedan under p.2.

Vid frågor kontakta Pernilla Sparreljung, telefon 08- 58 86 87 81 eller Susanne Forsman, telefon 08 58 86 91 28.

Det går också bra att skicka mail till info@ekmanstiftelserna.se

En förutsättning för bifall till ansökan är att den avser bidrag till sådant ändamål som föreskrivs i respektive stiftelses stadgar. Eftersom samtliga sex stiftelser är begränsat skattskyldliga ska ändamålet också vara allmännyttigt enligt föreskrifterna i 7 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229). Se skattereglerna i avsnitt 3 nedan.

För att en ansökan skall kunna tas upp till behandling av respektive stiftelses styrelse krävs att den inkommit senast den dag som anges nedan. Sammanträde hålls fyra gånger per år.

Stiftelserna sammanträder nästa gång den 8 mars 2016.

Ansökningssystemet inför dessa sammanträden kommer att vara öppet mellan den 25 januari och den 18 februari 2016.

 

2. Särskilda ansökningsregler och länkar till ansökningsblanketter

A) För ansökan till Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationfond, klicka här för ansökan via webben

OBSERVERA att denna stiftelse inte delar ut stipendier eller bidrag till enskilda fysiska personer som är i behov av ekonomiskt bistånd.

Stiftelsen delar inte ut bidrag till insamlingsstiftelser.

Stiftelsens styrelse är för närvarande restriktiv med anslag till tryckning av böcker och till skolresor av mer allmän karaktär.

 

B) Ansökan av utbildningsstipendium (för närvarande 10 000 kr) från Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i utlandet går att söka under perioden 25 januari – 18 februari i år.

Stipendium delas ut till utlandssvenska barn och ungdomar för undervisning och högre utbildning i Sverige.

För att komma ifråga för stipendium skall sökanden vara svensk medborgare som under längre tid varit bosatt utomlands och nu studerar (vt 2016) eller avser att studera (ht 2016) vid svenskt universitet eller högskola. Stipendium kan också ges till sökande som har föräldrar med svenskt medborgarskap.

För att komma ifråga för stipendium under år 2016 skall sökande har återvänt eller kommit till Sverige under år 2014 eller senare och vara född 1987 eller senare. Även tidigare stipendiat kan komma ifråga efter ny ansökan. Sökande kan tilldelas stipendium under högst tre år. Studier utomlands meriterar inte för stipendium ur stiftelsen. Klicka här för ansökan om stipendium via webben .

För övriga ansökningar till Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i utlandet, klicka här för ansökan via webben

OBS! läs noga igenom ändamålet för denna stiftelse. Den delar inte ut bidrag eller anslag för studenter vid svenskt universitet eller högskola som har för avsikt att studera i utlandet !

 

C) För ansökan om vistelse vid Sigtunastiftelsen från Harald och Louise Ekmans Forskningsstiftelse, klicka här för ansökan via webben

 

D) För ansökan till Harald och Gustaf Ekmans stiftelse för kulturminnesvård och miljövård, klicka här för ansökan via webben

 

E) För ansökningar till Stiftelsen Oscar och Anna Ekmans Donationsfond och Stiftelsen Oscar Ekmans Minnesfond, kontakta

Susanne Forsman, se ovan p. 1

Delbetala på statens apotek

 

ETT tips ang. medicinköp:
Ni vet väl om att man kan betala 193:-/månad o alltid ha "frikort" på apoteket.
Det gäller BARA när man hämtar ut sina mediciner på statens apotek alltså apoteket med "korven".
Man begär att få månadsbetalning o behöver då aldrig punga ut med stora summor- endast nån krona om du inte vill ha byte till billigaste.
Men man säger varje gång till att man har månadsbetalning!!

https://www.apoteket.se/

http://payex.se/kundservice/privatkund/delbetalning/

 

arbetsstipendier m.m. ur författarfonden

Ansökningsperiod för arbetsstipendier m.m. ur författarfonden

Sveriges författarfond utlyser till ansökan under tiden 1 februari - 1 mars 2016 arbetsstipendier och särskild biblioteksersättning ur författarfonden. Berättigade att söka är upphovsmän till litterära verk: författare, översättare, tecknare och fotografer.

 

Bidrag som kan sökas också av kulturjournalister fördelas inte denna omgång, utan först till hösten 2016.

Sök gärna stipendier m.m. direkt på webbplatsen:

Sök stipendier m.m. direkt på webbplatsen (lösenordsskyddad e-tjänst) »

http://www.svff.se/

Användarnamn och lösenord har vi skickat med de årliga beskeden om individuella biblioteksersättningar samt i de senaste årens beslutsbrev om stipendier. Saknar du inloggningsuppgifter, skickar vi dem på begäran till din postadress. Du kan också ladda ner ansökningsblankett (länken nedan) och skicka med vanligt post. Du kan självklart också ringa eller skriva till oss, så skickar vi blankett och information med posten.

Ladda ner ansökningsblankett (pdf)
Information till sökande 2016 (pdf)