Stiftelsen Heinrich och Frida Hartz donationsfond s k pauvres honteux

Stiftelsen Heinrich och Frida Hartz donationsfond s k pauvres honteux

MALMÖ
Utdelas till äldre behövande s k pauvres honteux. Utdelningsnämnd är kanslidirektören i Malmö stad, kyrkoherden i S:t Petri Församling och kommunstyrelsens ordförande. Korrekt ifylld ansökningsblankett (som finns på malmo.se - Blanketter och tjänster - Ansökan om bidrag vuxna), kopia på senaste slutskattesedel och hyresavi krävs.

Ansökningstid senast 15 mars. Utdelning mitten av april.

http://malmo.se/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-racker/Donationer/Aldre-behovande.html