Mikrofonden till föreningar, kooperativ, samfund, sociala företag, stiftelser, byalag och utvecklingsgrupper i Västra Götaland

2Lång-small

2Lång, ”community theater” en av Mikrofondens garantitagare

Vi erbjuder garantier och finansiering till föreningar, kooperativ, samfund, sociala företag, stiftelser, byalag och utvecklingsgrupper i Västra Götaland

Mikrofonden Väst (tidigare KGF Social Ekonomi VG ) stödjer den finansiella utvecklingen av föreningar, kooperativ, stiftelser, byalag, samfund, lokala utvecklingsgrupper, sociala företag (dvs den sociala ekonomins organisationer) i Västra Götaland.

Vi erbjuder bland annat borgen då er organisation behöver banklån för till exempel investeringar mm. På så sätt behöver till exempel inte styrelseledamöter eller medlemmar ta personlig borgen.

Vi erbjuder även annat finansiellt stöd, såsom placering i förlagsinsatser, aktieandelar, mikrolån, crowfunding, finna externa kapital mm. Vi samarbetar bland annat med Coompanion, Ekobanken och Almi.

Du som medlem, ledamot, kassör, verksamhetsansvarig i en förening, kooperativ, eller offentlig tjänsteman, politiker, behöver bolla idéer, frågor, tankar som rör finansiering av föreningar och kooperativ, kontakta gärna Jan Svensson, Verksamhetsledare, på epost : jan.svensson@coompanion.se, eller tfn 031-744 01 69

http://www.almi.se/Vast/Erbjudanden/Mikrolan/

http://www.mikrofondenvast.se/

med finansiellt stöd av:

    

i samarbete med: