Stockholms domkyrkoförsamlings stiftelser

Ekonomisk stöd
Hos församlingen finns möjlighet att ansöka om viss ekonomisk hjälp.

Stiftelser och fonder
Stockholms domkyrkoförsamling förvaltar många stiftelser, merparten är ”anknutet förvaltade stiftelser”, där församlingens kyrkoråd utgör styrelsen. Församlingen förvaltar även ”egenförvaltade stiftelser”, där stiftelsens styrelse utser sina egna ledamöter enligt testamentet eller legatet. Stiftelsernas tillgångar utgörs av värdepapper, vilka förvaltas externt i enlighet med Stockholms domkyrkoförsamlings placeringsreglemente.

Församlingens stiftelser grundar sig främst på testamenten eller legat från privatpersoner till kyrkoråden i dåvarande församlingarna i S:ta Klara, S:t Jacobs och Storkyrkoförsamlingen. Det äldsta legatet är daterat 7 juli 1726 och den yngsta till 1960-talet.

ATT SÖKA BIDRAG UR FONDER
I huvudsak förmedlar församlingen tre grupper av bidrag:
1. Hjälpverksamhet bland behövande.
Med behövande anser Skattemyndigheten ekonomiska bidrag "upp till drägliga ekonomiska förhållanden"
2. Vård och uppfostran av barn
3. Undervisning eller utbildning

VEM KAN ANSÖKA OM BIDRAG?
Du kan söka om du bor i Stockholm och dess förorter, företrädesvis i Gamla stan eller området kring Jacobs och St Claras kyrkor, eller om du dagligen befinner dig inom St Clara kyrkas område och den verksamhet som bedrivs där.

Ett krav är dock att du skall ha regelbunden kontakt med diakonerna i Storkyrkan eller St Clara.

Information
Klicka på deras respektive namn för att skicka mejl.
Diakon Inga Pagréus, besökstid måndag-onsdag i S:ta Clara kyrka kl. 9.00-10.00
och präst Ulf Lindgren besökstid varje fredag i Storkyrkan, kl 9.00-12.00

Ansökan
Ladda ned Fondansökan här eller hämta den på Stockholms domkyrkoförsamlings kansli, Stortorget 1, måndag- fredag kl. 9.00-12.00 eller i någon av församlingens tre kyrkor; Storkyrkan, S:ta Clara kyrka och S:t Jacobs kyrka.

https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsdomkyrkoforsamling/ekonomisk-stod

Ansökningstider 2015
Sista ansökningsdatum för 2015 är 1 mars, 1 juni, 1 september och
1 november

Ansökan skickas till
Stockholms domkyrkoförsamling
Att: Inga Pagréus eller Att: Ulf Lindgren
Box 2122
103 13 Stockholm

eller lämnas på Stockholms domkyrkoförsamlings kansli, Stortorget 1, måndag- fredag kl. 9.00-12.00.