Johan och Hjalmar Kallenbergs stiftelse

KallenLogo 

Johan och Hjalmar Kallenbergs stiftelse bildades 1952 genom att den samma år avlidne ingenjören Hjalmar Kallenberg testamenterade 1 miljon kronor.

Stiftelsen delar ut stipendier till ungdomar från Uppsala län, som bedriver eftergymnasiala studier, på grund- eller avancerad nivå, inom områdena handel, ekonomi, juridik, hantverk eller teknik. Se vidare information under "Ansökan".
Gå till ansökningssidan för att hämta ansökningsblanketten.

Sista datum för ansökan är 17 mars 2016


Adress:
Kallenbergs Stiftelse
S:t Larsgatan 8B
753 11 Uppsala

Ansökningskriterier

 


  Den sökande skall:

  • vara under trettio år,
  • vara född i Uppsala län eller ha genomfört hela sin högstadie- eller gymnasieutbildning i länet,
  • bedriva eftergymnasiala studier, på grund- eller avancerad nivå, inom områdena handel, ekonomi, juridik, hantverk eller teknik;
  • vid akademisk utbildning, styrka att minst 22,5 poäng tagits under höstterminen (observera att omtentamina på kurser som lästs tidigare ej kan inräknas);
  • vid hantverksutbildning, insända intyg om påbörjad utbildning.

 

Stipendier kan erhållas högst tre gånger.

http://www.kallenberg.org/historik.html

Posted in Fonder & Stipendier.