Fond för sotare och anhöriga

Stiftelsen Skorstensfejarnas Understödsfond har bland annat ändamål att genom gåvor understödja medlemmar i  f.d. Svenska Skorstensfejeri-arbetarförbundet eller efterlämnade anhöriga, som genom sjukdom, ålderdom eller annan orsak blivit varaktigt oförmögna att erhålla inkomst genom yrket eller annat förvärvsarbete.

 

Stiftelsen förvaltas av svenska Kommunalarbetareförbundet. Förvaltaren efterlyser nu ansökningar och mottager även ansökningar från medlemmar i Svenska Kommunalarbetareförbundet som är sotare och som uppfyller ovan nämnda ändamål.

Ansökningar om bidrag skall sändas senast den 29 februari 2016 för att ansökan skall kunna behandlas i tid.

Meddelandet om erhållet bidrag utsändes inom 3 månader efter ansökningstidens utgång.

Ansökningsblanketter och information lämnas av
agneta.nederstrom@kommunal.se, telefon 010-442 70 00 eller via postadressen nedan.
Stiftelsen Skorstensfejarnas Understödsfond
Att: Agneta Nederström
svenska Kommunalarbetareförbundet
Box 19039
104 32 Stockholm
Posted in Fonder & Stipendier.