Svenska Hemslöjdföreningarnas Riksförbund (SHR)

Svenska Hemslöjdföreningarnas Riksförbund (SHR)

 Torsplan 7

113 64 Stockholm

tel 08-545 494 50

fax 08-545 494 59

kansli@hemslojden.org

Hemslöjden

SHR delar årligen ut stipendier ur nedanstående fonder.

För information om utdelningsbelopp och ansökningsförfarande, kontakta SHR eller besök SHRs hemsida: www.hemslojden.org.

  1. Textilkonstnärinnans Märta Gahns stipendium: Till en textilkonstnär som har intresse för och som ägnat sig åt sakrala uppgifter inom textilkonsten. Beloppet ska lämnas för utbildning. Utdelning kan även ske till fritt arbetande textilkonstnärer.

  2. Bo Hammarskjölds stipendium: Till inom hemslöjden verksam person, företrädesvis yngre, för studier som kan vara till gagn för hemslöjden i Sverige.

  3. Carl Lamberths stipendium: Till formgivare som anlitas av hemslöjdsföreningar anslutna till SHR, för studieresa företrädesvis utomlands.

 

Posted in Fonder & Stipendier.