Stiftelsen Klas de Vylders Stipendiefond för Invandrarförfattare

Stipendiet
Stipendiet uppgick år 2014 till 50.000 kronor per stipendiat och delades ut till tre stycken författare. Det är skattefritt.

Vem kan söka?

Stipendiet kan sökas av behövande, verksamma författare, som invandrat till Sverige. För att juryn skall kunna behandla ansökningarna så rättvist som möjligt krävs det att det av den sökande finns texter på svenska, i original eller översättning.

Insändande av åberopade verk
Ansökan ska göras på särskild blankett. Blanketten går att ladda ner här eller rekvireras från Författarförbundets kansli, tel. 08-545 132 00. Blanketten går att fylla i via datorn men måste sedan skrivas ut och undertecknas innan du sänder in den. OBS: Sänd inte in några böcker eller annan produktion. Juryn begär in dessa vid senare tillfälle om det finns behov.

Ansökan
Sista dag för ansökan till 2016 års stipendium är ansökan poststämplad senast 31 mars.
Ansökningsblankett 2014 (Pdf-fil, 18 Kb)

Beslut och utdelning
Beslut om stipendiat fattas under våren/sommaren 2016.

Övriga upplysningar
För övriga upplysningar, kontakta SFF:s kansli
tfn: 08 - 545 132 00
sff@sff.info

 
Posted in Fonder & Stipendier.