Carl Otto och Hulda Lindebergs Stiftelse

Carl Otto och Hulda Lindebergs Stiftelse
Stadsledningskontoret
Finansavdelningen
105 35 STOCKHOLM
08-50829800

Att använda den årliga avkastningen, som därav uppstår, till hjälp och understöd åt mindre bemedlade inom församlingen, som ej äro så utblottade, att de äro i behov av fattigvård.