Stiftelsen Bröderna Grelssons Jordbruksfond

Stiftelsen Bröderna Grelssons Jordbruksfond
Krokoms kommun
835 80 KROKOM
0640-16100

Den för utdelning disponibla avkastningen utdelas ”till en behövande, strävsam jordbrukare inom kommunen såsom en uppmuntran i hans gärning. Utdelning får ej göras till samma person (hushåll) mera än en gång”.Kammarkollegiet medger i permutationsbeslut 1986-08-22 ”att utdelning i andra hand får ske till sådana personer eller hushåll som tidigare fått bidrag från fonden”.Enligt Kammarkollegiets beslut 1991-09-18 får utdelning ”ske till en eller flera jordbrukare samtidigt i enlighet med testamentets bestämmelser.”

Kontaktperson: Fondstyrelseledamot Rolf Lilja, Kougsta,
tfn 0640-421 09.
Ändamål/vem kan söka? Till studier bland yrkesverksamma jordbrukare i Alsen och till stipendier bland yrkesverksamma yngre jordbrukare i Alsen.
Ansökan/beslutande: Ansökan senast 15 april. Stipendier till max två personer per år. Stipendiater utses efter ansökan eller på rekommendation. Särskild fondstyrelse beslutar.

http://www.krokom.se/kommunochpolitik/fonder.4183.html