Deklarationen öppnar den 22 mars

Den 22 mars 2016 öppnar Inkomstdeklaration 1 2016 (inkomstår 2015) och då kan de flesta med E-legitimation se om det blir pengar tillbaka eller inte!

Viktiga datum att hålla reda på:

22 mars: Då kan du gå in på Skatteverkets hemsida och se din deklaration. Det går bra att börja deklarera redan då

15 april: Pappersdeklarationen kommer i brevlådan

2 maj: Sista dagen att lämna in deklarationen

6 juni: De som deklarerar elektroniskt, har anmält ett konto hos Skatteverket och ska få pengar tillbaka har stor chans att få in pengarna på kontot från och med måndagen den 6 juni

https://www.skatteverket.se/privat/deklaration2016.4.2b543913a42158acf800013508.html

Stiftelsen Suellska donationen

Fond för änkor och äldre ogifta döttrar efter avlidna handlande, civila tjänstemän eller hantverkare

 

Stiftelsen Suellska donationen

Utdelas till änkor och äldre ogifta döttrar efter avlidna handlande, civila tjänstemän eller hantverkare. Utdelning med högst 1/3 basbelopp. Korrekt ifylld ansökningsblankett (som finns på malmo.se - Blanketter och tjänster - Ansökan om bidrag vuxna), kopia på senaste slutskattesedel och hyresavi krävs.

Ansökningstid senast 15 april. Utdelning i maj respektive november.

http://malmo.se/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-racker/Donationer/Aldre-behovande.html

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Caroline Wijks Sjuksköterskehem

Stiftelsen ha till ändamål att bereda sjuksköterskor i Göteborg ett gott hem där de under sin ansträngande och slitande yrkesutövning kan komma i åtnjutande av väl behövlig lugn och trevnad.

Du som arbetar eller har arbetat i Göteborg kan nu söka stipendier från stiftelsen Caroline Wijks Sjuksköterskehem.

Stiftelsen delar ut stipendier ur fonder till sjuksköterskor som är i behov av rekreation efter sjukdom eller ekonomisk förstärkning till följd av låg pension. Stipendier kan också sökas för studier inom sjuksköterskeyrken, dock inte för grundutbildning till sjuksköterska. Villkor för stipendier är att sökanden arbetar eller har arbetat i Göteborg.

http://www.u3363646.fsdata.se/carolinewijkwp/?p=91

Ansökan på särskild blankett senast 15 maj
Stiftelsen Caroline Wijks Sjuksköterskehem
c/o Marianne Håkansson
Mattssonsliden 8
41418 Göteborg
031-204338

 

Entré

CAROLINE WIJK

Född i London 1870 avled i Göteborg 1918.

Caroline var dotter till Eleonore och James J son Dickson (2:1). Modern var född Willerding och Caroline växte upp på Överås I Örgryte församling nära Göteborg. (se bilder på väggen i salongen)

Caroline gifte sig 1870 med Olof Wijk d.y. Carolines svärmor var den ryktbara ”blåögda” som Esaias Tegnér svärmade för.

Caroline och Olof fick tre barn. Olof Olofson, Hjalmar och Ella, gift von Rosen. Olof dog endast 25 år gammal under studier i Uppsala.

Detta föranledde Caroline att donera 700 000 kronor till ett konserthus I Göteborg. När huset äntligen byggdes var summan nära fördubblad. I konserthusets foyer står en vacker byst av Caroline.

Olof Wijk d.y. var en framstående kommunal- och riksdagspolitiker. Makarna tillbringade stora delar av åren 1867-90 i Stockholm och var kända för sin elegans och frikostighet. Olof var nära vän till Oscar II.

I Göteborg bodde familjen i eget hus vid Lilla Torget 1. ( Fiskekrogen). Huset byggs nu om till bostäder i regi Wallenstam som ägare. Se bilder

Wijks hade två våningar kontor, 2 våningar bostad varav en del beboddes av svärmor, den blåögda.

I huset föddes tanken på Caroline Wijks sjuksköterskehem. Caroline hyrde en privat sköterska till sin sjuka kokerska. Sköterskan berättade om svårigheter att ordna bostad efter pensioneringen m.m. (sköterskorna fick inte vara gifta och bodde alla inom sjukhuset under tjänstgöringstiden). Huset uppfördes under åren 1915 -1919 och var färdigt strax efter Caroline avled.

Göra egen provdocka efter egna mått!

Först tänkte jag, oj lite galet, men vid närmare eftertänke så är det inte så dumt om man behöver en provdocka.