Pers och Din-Dins stiftelse för handikappade barn

Pers och Din-Dins stiftelse för handikappade barn
AB Segulah Box 5483
Lisbeth Erixon
114 84 STOCKHOLM
08-4428962

Ändamål att hjälpa och stödja fysiskt och mentalt handikappade barn, genom att utdela penningbidrag till handikappade barn för att förbättra deras vård och livssituation, ge bidrag till institutioner och handikappade barn för inköp av handikappmedel, ekonomiskt stödja drift av skolor, vårdhem och andra institutioner för handikappade barn, ekonomiskt stödja forsknings- och utvecklingsarbete beträffande handikappades situation och hjälpmedel för att underlätta deras situation, ekonomiskt stödja medicinskforskning rörande förebyggande och behandling av sjukdomar som orsakar handikapp hos barn samt på annat sätt stödja och hjälpa handikappade barn.

Göra egna färgglada vindsnurror

Vindsnurror

panduro

vindsnurra

Stiftelsen Clase Fonden

Ansökan om pension från stiftelsen Clase Fonden

Clasefonden har till ändamål att utdela pension till ogifta, barnlösa och mindre bemedlade kvinnor över 60 år, som genom arbete försörjt sig själva och sedan fem år tillbaka är mantalsskrivna i Göteborg.

Ansökningsblankett- Clase fonden

Sista ansökningsdagen 15 april.

Ansökan, personbevis och slutskattsedel skickas till Clase fonden:
 
Clase fonden
c/o Erne Ahlman
Siriusgatan 76 läg. 1502
41522 Göteborg