Axelfonden

Om Axelfonden

Axelfonden är KFUM Umeås insamlingsstiftelse för att hjälpa barn som lever i fattiga förhållanden.

Stiftelsen är bildad av KFUM Umeå med stöd av Swedbank och syftar till att hjälpa barn som lever i fattiga förhållanden genom att ge ekonomiskt bistånd så att behövande barn har möjlighet att delta i aktiviteter de annars inte har möjlighet att delta i.

Vem som får bidrag och till vad

Bistånd ges till kurs-, läger- eller terminsavgift samt som materialbidrag till utrustning, träningskläder, instrument eller liknande. Biståndet beviljas i första hand när ideella organisationer står som arrangörer. Stiftelsen stödjer barn under 18 år och bistånd ges i första hand till barn i norra Sverige.

Viktiga datum

Ansökningar behandlas två-tre gånger per år.

  • Ansökan inkommen senast 30/4 behandlas under maj månad.
  • Ansökan inkommen senast 1/8 behandlas under augusti månad.

Ansök om bidrag från Axelfonden

Du kan ansöka om bidrag från Axelfonden till alla olika typer av fritidsaktiviteter men ansökningar beviljas i första hand till aktiviteter som arrangeras av ideella organisationer.

Bidrag ges i form av kurs-, läger- eller terminsavgift samt som materialbidrag till utrustning. Vem eller vilka som får bidrag bestäms tre gånger per år. Bidrag ges till barn under 18 år och i första hand till barn i norra Sverige.

ANSÖK HÄR