Laurentius och Anna Tinnerstedts stiftelse för barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning

Stiftelsenamn:

Laurentius och Anna Tinnerstedts stiftelse för barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning

c/o Adress: Lena Ivarsson
Adress: Valbacksvägen 24
Postnummer: 570 31
Ort: INGATORP
Telefonnummer: 0381-21422

E-post: anderssonsoren3@gmail.com

Kontaktperson: Sören Andersson
Stiftelsetyp: Annan stiftelse

Län: Jönköpings län
Säte: Eksjö

Ändamål: Att främja barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning.

(Erhållande av anslag gäller endast till förmån för personer och föreningar inom Ingatorps kommuns gamla gränsområde, Bellö socken undantagen)

År: 2014
Tillgångar: 9.999.095 kr

Posted in Fonder & Stipendier.