”Arne Österlings stiftelse för brottsoffer” till minnet av gossen Emil i Hörby

Stiftelsenamn:

"Arne Österlings stiftelse för brottsoffer" till minnet av gossen Emil i Hörby

Organisationsnummer: 846501-6379
c/o Adress: Staffan Axelsson
Adress: Storkvägen 13
Postnummer: 239 41
Ort: Falsterbo
Telefonnummer: 040-47 10 66
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Skåne län
Säte: Malmö
Ändamål: Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att via ekonomiskt bidrag stödja den eller de, som blivit offer för brottslig gärning, ävensom att utdela medel till den/de, som genom vittnesmål eller andra upplysningar bidrager till att brott klaras upp.
År: 2014
Tillgångar: 4.967.719 kr
Posted in Dagens Tips.