Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade KMA

LOGO

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas
Arbetsnämnd för synskadade KMA

Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade, KMA, har till huvudsakligt ändamål att lämna hjälp till behövande synskadade i Sverige och att understödja vetenskaplig forskning rörande synskador.

Kronprins Marg litet format

http://www.stiftelsenkma.com/?page=1

KMA skall även främja synskadades anpassning i samhälls- och yrkeslivet, verka för ökad förståelse för synskadades särskilda svårigheter samt stödja verksamhet ägnad att förebygga och bota synskada eller förbättra synskadades situation.

Bidrag lämnas förutom till forskning även till föreningar och organisationer, som arbetar för synskadade, samt till enskilda synskadade.

Enskilda bidrag

För att ansöka om enskilda bidrag fyll i ansökan med samma namn.

Ansökan behandlas fortlöpande. Ansökan bör insändas minst två månader före aktuell aktivitet.

Ansökningar behandlas inte mellan den 1 juli och 10 augusti.

Klicka för ansökningsblankett och information om vilka krav som gäller för att bidrag ska kunna beviljas: Ansökan enskilda bidrag (wordformat)

Från och med 1 januari 2015 finns en ny blankett för ansökan om enskilda bidrag tillgänglig

Ansökan insändes till:
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade KMA
Lena Bergström
Knappekulla
615 94 Valdemarsvik

Ansökningsblanketter

Ansökan om forskningsanslag, enskilda bidrag och studiestipendier ska göras på särskilda blanketter.

Ansökningsblankett Ansökan forskningsanslag (pdf)

Ansökningsblankett Ansökan enskilda bidrag (wordformat)
(ny från och med 1 januari 2015)

Ansökningsblankett Ansökan studiestipendier (wordformat)

För organisationsanslag används ingen särskild blankett.
Läs mer på följande sida:  Organisationsanslag

Samtliga ansökningar ska sändas till:

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade KMA
Lena Bergström
Knappekulla 
615 94 Valdemarsvik