Stiftelsen John och Kerstin Berglunds understödsfond

Stiftelsenamn:

Stiftelsen John och Kerstin Berglunds understödsfond

Organisationsnummer: 802000-3086
c/o Adress: Stockholms läns Landsting
Adress: Box 22550
Postnummer: 104 22
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-7374344
Fax: 08-7374373
   
   
   
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål:

Av disponibel avkastning skall hälften användas till understöd åt behövande medicine studerande och underläkare vid Karolinska Sjukhuset samt den andra hälften till understöd åt behövande nervklena personer, som blivit hårt prövade i livet, och som icke äro i behov av sjukhusvård.

 

År: 2012
Tillgångar: 13.852.525 kr
Posted in Fonder & Stipendier.