Insamlingsstiftelsen för handikappades rekreation har upphört!

Upphört

Insamlingsstiftelsen för handikappades rekreation är under avveckling.

Välkommen med Er ansökan till
Insamlingsstiftelsen för handikappades rekreation
Postadress:

Stråhällagatan 3
212 30 Malmö

Privatpersoner ansöker på särskilt formulär under april månad.
Föreningar ansöker med egen skrivelse under samma månad som ovan.

Klicka >> HÄR för att kunna läsa och skriva ut din ansökningsblankett
För att kunna läsa eller ladda ner din blankett,behöver du Acrobat Reader ©
 
Logotypen Get Adobe Reader
 


Sidorna är optimerade för Microsoft Internet Explorer © 4,0 eller senare

Rosenbäcksstiftelsen

   

Rosenbäcksstiftelsen

bildades den 20 december 1973. Föreningen för bistånd åt vanföra i Norrland (den s k Vanföreanstalten i Härnösand) upphörde och föreningens tillgångar fördes den 1 januari 1974 över till den för ändamålet bildade stiftelsen, Rosenbäcksstiftelsen.  

Stiftelsens ändamål är enligt stadgarna - fastställda av Kungl. Maj:t år 1973 - att underlätta rörelsehindrades situation genom att lämna ekonomiskt understöd för undervisning och utbildning och utöva hjälpverksamhet avseende bl a boendeförhållanden, arbetsmöjligheter och rekreation.

Bidrag kan sökas av den som bor i Norrland och Dalarna och som har ett neurologiskt eller ortopediskt rörelsehinder.

Styrelsen har sitt säte i Härnösand.

Bidrag beviljas vid sammanträden fyra gånger per år (mars, juni, september och december.

Vem kan beviljas bidrag?

Den som 
har ett neurologiskt eller ortopediskt rörelsehinder - intyg
   krävs         

bor i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands,    Gävleborgs eller Dalarnas län 

inte har högre sammanlagd inkomst än

  - ensamboende   188 000 15 667 kr/månad
  - sammanboende   331 500 27 625 kr/månad

inte har bankmedel, aktier,fonder för mer än 75 000 för    ensamboende och125 000 kronor för sammanboende
  
inte kan få bidrag till ändamålet från staten, landstinget eller
   kommunen

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett. Intyg från läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast eller liknande som styrker rörelsehindret och ansökningsblanketten skickas per post.

Blankett i pdf-format

Blankett i Word 

 
ROSENBÄCKSSTIFTELSEN
 Box 202
871 24 Härnösand
tel. 072-540 35 84
www.rosenbacksstiftelsen.se

Påverkar fonder mitt försörjningsstöd och mina avbetalningar till kronofogden?

Tyvärr har detta ändrats över tid och nu heter det BÖR inte räknas som inkomst, det beror alltså helt på i vilken kommun du bor i och vilken handläggare du har. Du måste fråga din handläggare vilka regler som gäller för just dig!

"Medel från stiftelser är skattefritt och räknas inte som inkomst. För dig som har försörjningsstöd innebär detta att socialtjänsten inte får göra något avdrag för den gåva som du har beviljats från SOCIALA stiftelser."

"Om du/ni har skuldsaneringsavtal bör du kontakta din handläggare på Kronofogden innan du söker, om du skulle beviljas ett större belopp kan det påverka ditt avtal."