Axel F och Vilna Lindmarkers stiftelse

Stiftelsenamn:

Axel F och Vilna Lindmarkers stiftelse

Organisationsnummer: 883200-0155
c/o Adress:  
Adress: Väpnargatan 8, 5 tr
Postnummer: 114 51
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-660 95 62
Fax: 08-660 95 63
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Näringsdrivande stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Dalarnas län
Säte: Falun
Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att såsom sin självständiga förmögenhet äga och förvalta vad som tillfaller stiftelsen genom testamente av Axel F. Lindmarker i syfte att dels tillgodose Axel F. och Vilna Lindmarkers gemensamma avkomlingars läroverks- och högskolestudier, dels ock utöva välgörenhet.
År: 2014
Tillgångar: 194.937.737 kr

Posted in Fonder & Stipendier.