Stiftelsen för bekämpande av alkohol- och narkotikamissbruk bland kvinnor

Stiftelsen för bekämpande av alkohol- och narkotikamissbruk bland kvinnor

Denna stiftelse delar ut bidrag till kvinnor som har missbrukat alkohol och/eller narkotika, men som har slutat.

Sökande ska ha varit drogfri i minst ett år, men inte längre än fem år.

Ansökan görs med ett personligt brev till stiftelsens styrelse.

I brevet ska den sökande berätta om sitt liv och om sitt missbruk samt om hur hon kunde sluta med missbruket. Till brevet ska bifogas ett personbevis samt namn och telefonnummer till en referent som kan intyga den sökandes drogfrihet.

Referenten ska vara en professionell person - inte en vän eller släkting. Ansökningstid är till och med den 15 juni.

Besked om beviljat bidrag sker genom utbetalning senast den 15 november 2015. Förhandsbesked eller besked om avslag kan tyvärr inte lämnas.

 

Ansökan skickas till:

Stiftelsen för bekämpande av alkohol- och narkotikamissbruk bland kvinnor

Fredrika Bremer Förbundet
Hammarby Allé 93 
4 tr
120 63 Stockholm
Posted in Dagens Tips.