Calle och Elin Fants stiftelse

 Calle och Elin Fants stiftelse

c/o Adress: Östergötlands läns hushållningssällskap
Adress: Järngården 13
Postnummer: 590 76
Ort: Vreta Kloster
Telefonnummer: 013-129520

E-post: magnus.lind@hs-e.hush.se

Län: Östergötlands län
Säte: Linköping

Ändamål:

Stiftelsens avkastning skall lika fördelas mellan till å ena sidan för bestridande av kostnader för sjuka sällskapsdjur som intages å det nu av Östergötlands läns Hushållningssällskap bedrivna djursjukhuset samt till de djur som kommer för undersökning och behandling, och som är från Östergötlands län samt å andra sidan till Linköpings Djurskyddsförening i enlighet med dess verksamhet.