Stiftelsen Korsnäs Sociala Fond

Stiftelsenamn: Stiftelsen Korsnäs Sociala Fond
Organisationsnummer: 885000-6753
c/o Adress:  
Adress:  
Postnummer: 801 81
Ort: GÄVLE
Telefonnummer: 026-15 10 00
Fax: 026-15 24 51
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Gävleborgs län
Säte: Gävle
Ändamål:

Anslag av stiftelsens medel skall beviljas för sociala ändamål till fromma för anställda och tidigare anställda inom Korsnäs verksamheter.

I § 8 anges närmare vilka som skall anses hänförliga till kategorin anställda respektive tidigare anställda.

Sådana sociala ändamål, som avses i första stycket, är exempelvis- Lämnande av bidrag till studiestipendier

Lämnande av bidrag för rehabilitering

Anskaffande av semesterstugor/-lägenheter och beredande av semestervistelse-

Bidrag till kulturella arrangemang

Bidrag för anskaffning av lokaler för förenings- och ungdomsverksamhet vid företaget eller i dess utlokaliserade verksamheter.

Anslag får ej beviljas för ändamål, som kan skada Koncernen BillerudKorsnäs AB (publ) i dess egenskap av arbetsgivare, eller för ändamål, vars tillgodoseende kan sägas tillhöra Koncernen BillerudKorsnäs AB:s (publ) normala verksamhet eller som eljest i vanlig ordning bör ombesörjas av Koncernen BillerudKorsnäs AB (publ).

Anslag av stiftelsens medel får ej heller beviljas till sådana ändamål, för vilka statliga eller kommunala anslag bör utgå, men väl för komplettering av dylika anslag för sådana åtgärder, som anses vara särskilt önskvärda.

Ansökan om bidrag eller förslag om disposition av stiftelsens medel kan inges till fondstyrelsen av såväl styrelseledamöter och ersättare som utsetts av BillerudKorsnäs AB (publ) som de anställda inom Korsnäs verksamheter.

Fondstyrelsen får utforma föreskrifter för medlens användning. Dessa föreskrifter skall godkännas av styrelsen för Stiftelsen Centralfonden för anställda inom skogsbruket och skogsindustrin.

Vissa begrepp ovan är definierade i stadgarna.

År: 2014
Tillgångar: 618.679.489 kr
Posted in Fonder & Stipendier.