Berit och Carl-Johan Wettergrens stiftelse

Stiftelsenamn:

Berit och Carl-Johan Wettergrens stiftelse

Organisationsnummer: 874400-5052
c/o Adress:  
Adress: Box 24
Postnummer: 662 03
Ort: SVANSKOG
Telefonnummer: 0532-30009
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Värmlands län
Säte: Säffle
Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av bidrag huvudsakligen till sådana institutioner, sammanslutningar eller personer, som har sin hemvist eller sin verksamhet i Värmland eller eljest har anknytning till detta landskap - främja religiösa, välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål;- främja vetenskaplig forskning; - främja vård och uppfostran av barn; - lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning; - utöva hjälpverksamhet bland behövande.
År: 2014
Tillgångar: 36.726.423 kr
Posted in Fonder & Stipendier.