Berit och Carl-Johan Wettergrens stiftelse

Stiftelsenamn:

Berit och Carl-Johan Wettergrens stiftelse

Organisationsnummer: 874400-5052
c/o Adress:  
Adress: Box 24
Postnummer: 662 03
Ort: SVANSKOG
Telefonnummer: 0532-30009
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Värmlands län
Säte: Säffle
Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av bidrag huvudsakligen till sådana institutioner, sammanslutningar eller personer, som har sin hemvist eller sin verksamhet i Värmland eller eljest har anknytning till detta landskap - främja religiösa, välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål;- främja vetenskaplig forskning; - främja vård och uppfostran av barn; - lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning; - utöva hjälpverksamhet bland behövande.
År: 2014
Tillgångar: 36.726.423 kr

Erik och Lily Philipsons minnesfond

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är:

  • Främja barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning
  • Främja vetenskaplig forskning
  • Stödja åtgärder förberedande av undervisning eller utbildning
  • Utöva hjälpverksamhet bland behövande

Bidrag ur stiftelsen ska huvudsakligen avse personer, institutioner eller sammanslutningar som är knutna till Göteborg

 

  • Ansökan om sociala bidrag

    Ansökan om hjälp till behövande sker från 1 januari 2015 direkt till Göteborgs Läkaresällskap på den blankett som Göteborgs Läkaresällskapet använder. På denna länk till Göteborgs Läkaresällskaps hemsida, kan du hämta blanketten. Markera blanketten med "Philipsons" på raden för diagnos enligt följande: Diagnos: "Philipsons" följt av aktuell diagnos.

    Hjälp till behövande kan ges åt behövande personer för lindring i deras sjukdom eller för återvinning av hälsa och krafter. Sökande bör ta hjälp av och ha rekommendation från läkare och kurator, vilket framgår av blanketten. Beslut om bidrag meddelas vanligen efter första veckan varje månad, dock ej i december, juli och augusti. Besked kan inte lämnas per telefon. Ansökningar som skickas till fel adress kommer inte att handläggas.

Stiftelsen Erik & Lily Philipsons minnesfond
c/o Leif Philipson
Hällsö 5
457 73 Havstenssund

 

http://erik-lily-philipsonsminnesfond.se/

 


 

Stiftelsen Korsnäs Sociala Fond

Stiftelsenamn: Stiftelsen Korsnäs Sociala Fond
Organisationsnummer: 885000-6753
c/o Adress:  
Adress:  
Postnummer: 801 81
Ort: GÄVLE
Telefonnummer: 026-15 10 00
Fax: 026-15 24 51
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Gävleborgs län
Säte: Gävle
Ändamål:

Anslag av stiftelsens medel skall beviljas för sociala ändamål till fromma för anställda och tidigare anställda inom Korsnäs verksamheter.

I § 8 anges närmare vilka som skall anses hänförliga till kategorin anställda respektive tidigare anställda.

Sådana sociala ändamål, som avses i första stycket, är exempelvis- Lämnande av bidrag till studiestipendier

Lämnande av bidrag för rehabilitering

Anskaffande av semesterstugor/-lägenheter och beredande av semestervistelse-

Bidrag till kulturella arrangemang

Bidrag för anskaffning av lokaler för förenings- och ungdomsverksamhet vid företaget eller i dess utlokaliserade verksamheter.

Anslag får ej beviljas för ändamål, som kan skada Koncernen BillerudKorsnäs AB (publ) i dess egenskap av arbetsgivare, eller för ändamål, vars tillgodoseende kan sägas tillhöra Koncernen BillerudKorsnäs AB:s (publ) normala verksamhet eller som eljest i vanlig ordning bör ombesörjas av Koncernen BillerudKorsnäs AB (publ).

Anslag av stiftelsens medel får ej heller beviljas till sådana ändamål, för vilka statliga eller kommunala anslag bör utgå, men väl för komplettering av dylika anslag för sådana åtgärder, som anses vara särskilt önskvärda.

Ansökan om bidrag eller förslag om disposition av stiftelsens medel kan inges till fondstyrelsen av såväl styrelseledamöter och ersättare som utsetts av BillerudKorsnäs AB (publ) som de anställda inom Korsnäs verksamheter.

Fondstyrelsen får utforma föreskrifter för medlens användning. Dessa föreskrifter skall godkännas av styrelsen för Stiftelsen Centralfonden för anställda inom skogsbruket och skogsindustrin.

Vissa begrepp ovan är definierade i stadgarna.

År: 2014
Tillgångar: 618.679.489 kr

Måndagskoll!

Gullis

Du har väl priskoll!

Då var det måndag igen och dags att gå igenom butikernas reklamblad på nätet!
Jag satte ett -EJ REKLAM TACK!- klistermärke på dörren för två år sedan vilket alla utdelare har respekterat!
Gud så skönt att slippa en massa reklam som dräller ned i brevinkastet som stressar och sedan ska man bära bort eländet till återvinningen också! Och vilket slöseri med papper och energi! Urdumt!

Nää jag förstår inte att jag inte kom till skott tidigare…det var väl det där ”man kan ju missa något!”
Men det gör man inte! för reklambladen ligger ute på nätet innan de har hunnit dela ut dem! man upptäcker fynden först…innan de tar slut!

En liten länklista till hemsidornas kampanjblad ( en del butiker har lokala erbjudanden, sök efter din lokala butik för rätt information):

Trevlig läsning!

Stiftelsen Erik och Jonas Jonssons Minne

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Erik och Jonas Jonssons Minne

Organisationsnummer: 887000-2329
c/o Adress: Per Olov Persson
Adress: Norvägen 205
Postnummer: 820 40
Ort: JÄRVSÖ
Telefonnummer: 0651-441 97
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Gävleborgs län
Säte: Ljusdal
Ändamål:

att med avkastningen av de erhållna tillgångarna, främja barns fostran och vård, varvid avseende skall fästas vid barnens kristliga fostran och att sådan handledning lämnas dem att de danas till dugliga och redbara människor, främja undervisning och utbildning för behövande och särskilt begåvade barn och ungdomar bl.a. genom att bevilja studiebidrag och lån för vidareutbildning.

Endast personer tillhörande Järvsö socken är berättigade till bidrag från stiftelsen och avkastningen från stiftelsen får inte användas till ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

År: 2014
Tillgångar: 2.166.993 kr

Göranssonska Stiftelserna

Fond Sandviken

https://goranssonska.com/

Göranssonska Stiftelserna består i själva verket av tre stiftelser: Stiftelsen den Göranssonska Fonden, Stiftelsen Albert och Anna Göranssons Minne samt Sigrid Göranssons Stiftelse. Samtliga stiftelser har grundats av ättlingar till Göran Fredrik Göransson (1819-1900) som startade Sandvikens Jernverk 1862, idag Sandvik AB.

Vid ett besök i England träffade Göransson Henry Bessemer, som hade tagit patent på den första moderna metoden för tillverkning av götstål. Metoden var dock svår att tillämpa i praktiken. Göransson förvärvade rätten till att utnyttja patentet i Sverige och inledde experiment vid Edske Masugn i Hofors. År 1858 var problemet löst och ståltillverkning i större skala kunde påbörjas.

Stiftelsen den Göranssonska Fonden

Stiftelsen grundades på 1860-talet av Konsul Göran Fredrik Göransson för att hjälpa anställda vid järnverket och deras familjer med att få vardagen att gå ihop. Idag lämnar stiftelsen bidrag till studerande, funktionshindrade eller långvarigt sjuka samt organisationer som tar ett socialt ansvar i kommunen.

Stiftelsen Albert och Anna Göranssons Minne

Stiftelsen grundades år 1943 av fröken Ester Göransson, till minnet av hennes föräldrar ingenjör Carl Albert Göransson och hans hustru Anna Maria Göransson, född Eneström.

Stiftelsen inriktar sig på att underlätta levnadsvillkoren för barn, ungdomar och äldre, sjukpensionärer samt funktionshindrade boende i Sandvikens kommun. På Estersgården och Anna & Albert-gården finns verksamheter med olika grupper med personal som tar hand om deltagarna på bästa sätt. För dig som inte kan ta dig ut erbjuds social samvaro, fotvård och hårvård i hemmet. Under sommaren anordnas sommarkafé och resor för rekreation och samvaro.

Sigrid Göranssons Stiftelse

lt;p>Stiftelsen grundades av fröken Sigrid Göransson år 1947 och har som främsta uppgift att lämna bidrag till barn- och ungdomsverksamhet på kulturell och kristen grund. Föreningar och organisationer i Sandvikens kommun kan söka bidrag till kurser, läger, utbildningar och arrangemang för barn och ungdomar.

Stiftelsen äger Sigridsgården som tidigare var Sigrid Göranssons hem. Byggnaden ligger vid kyrkan i Sandviken på en tomt som Sigrid fick av sin far, Brukspatronen Anders Henrik Göransson, son till Konsul Göran Fredrik Göransson.

Sigrid Göransson arbetade under perioden 1890-1950 i företagsledningen på Sandvikens Jernverk och löste framgångsrikt många sociala och samhälleliga uppgifter. Sigrid ägnade sig åt studier och besökte hem som hade det svårt. Därigenom fick hon insikt i hur arbetarna med sina stora familjer hade det. Sigrid var som person enkel och naturlig, varmhjärtad och arbetade flitigt under hela sitt liv med att förbättra villkoren för de fattiga i samhället.

Under alla år hade Sigrid öppet hus i sitt hem och lät alla som önskade läsa nyutkommen litteratur, diskutera religion och dagens problem. Sigrid var djupt intresserad av ungdomens andliga fostran och många ungdomar har fått hjälp genom åren. Hemmet finns bevarat som det såg ut 1963, med möbler och konst på väggarna och är precis som Sigrid önskade även idag öppet för alla.

Göranssonska Stiftelserna kan ge bidrag till dig som privatperson eller organisation. Som privatperson kan du till exempel få hjälp vid sjukdom eller bidrag när du studerar. Som organisation kan ni till exempel söka verksamhetsbidrag. Kravet är att det finns en anknytning till Sandviken.

Är du studerande med anknytning till Sandvikens kommun? Ansökningsperioderna för studiebidrag är 1‑28 februari samt 1‑30 september varje år.

Om ansökan

Göranssonska Stiftelserna kan ge bidrag till dig som privatperson eller organisation. För att söka bidrag hos oss krävs att du eller din organisation har anknytning till Sandvikens kommun.

Som privatperson kan du söka bidrag när du studerar eller om du behöver hjälp vid sjukdom, funktionshinder eller av någon anledning behöver ekonomiskt stöd. Vi betalar inte ut kontanter utan hjälper till vid inköp av till exempel kläder, möbler, glasögon och liknande. Detta innebär att om du söker ett personligt bidrag hos oss skriver vi en rekvisition för ett specifikt inköp. För att din ansökan ska beviljas krävs att du är bosatt i Sandvikens kommun och att vår behovsprövning och ekonomiska bedömning godkänns. Om du studerar måste du eller någon av dina föräldrar vara bosatta i Sandvikens kommun eller arbeta på Sandvik AB i Sandviken.

Till organisationer ges bidrag för den dagliga verksamheten eller till att anordna exempelvis läger och evenemang. För att beviljas bidrag måste organisationen vara verksam i Sandvikens kommun.

 webbansökan. Det går även att söka via brev. Ansökan skickas då till

Göranssonska Stiftelserna
C/O Sandvik AB
811 81 Sandviken

Viktiga datum

För information om ansökningsperioder och datum för styrelsesammanträden, se kalendariet på förstasidan.

 
 

 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Knopp

 

ek

EK!

Karin och Erik Falkmans och Anna Larssons stiftelse

Stiftelsenamn:

Karin och Erik Falkmans och Anna Larssons stiftelse

Organisationsnummer: 886000-4517
c/o Adress:  
Adress: Box 166
Postnummer: 826 24
Ort: SÖDERHAMN
Telefonnummer: 0270-67059
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Gävleborgs län
Säte: Söderhamn
Ändamål: att främja vård av behövande åldringar, sjuka eller handikappade samt att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning.
År: 2014
Tillgångar: 6.283.026 kr

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Nu 149 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev