Perfekt potta att samla upp guldvattnet med, Jämka, 19 kr på IKEA

Gödsla din trädgård med guldvatten!

Hundfonder

HUNDFONDER – här kan du söka pengar!

Även om du har en försäkring händer det att den inte täcker alla kostnader om din hund blir sjuk. Men det finns faktiskt en del fonder där du som hundägare kan söka ekonomisk hjälp. Härliga Hund har listat de viktigaste.

Bosses Hundhjälp
En ideell verksamhet som arbetar för att hjälpa hundar i nöd. Här kan man ansöka om pengar till veterinärvårdskostnader, friskvård, operationer, foder och del av försäkring. Bosses Hundhjälp hjälper endast hundar i Sverige och privatpersoner bosatta i Sverige. På hemsidan kan du göra en ansökan. www.bosseshundhjalp.se

Chickas minnesfond/Djurens rätt
Fonden lyder under Djurens rätt och har som syfte att hjälpa hemlösa och skadade djur. Men i vissa fall beviljar man medel till djur som lever i familjer. Fonden kan dock inte ge bidrag till kastrering, vaccination eller märkning av djur. Gå in på Djurens rätts hemsida och klicka dig vidare till fonden. www.djurensratt.se

Fortezza fonden
Fondens syfte är att vara till hjälp för problemhundar och deras ägare. Man kan söka ekonomiskt stöd för bland annat rehabilitering, veterinärundersökningar, utredningar, hundkurser, hjälpmedel och träning för problemhundar. Kravet för att söka är att man har varit i kontakt med hundinstruktör eller hundpsykolog och att det finns en plan för hur man ska gå vidare och arbeta med hunden. Ansökningsformulär finns på hemsidan. www.hundsteg.se

 

Hundfonden
En rikstäckande fond som i första hand riktar sig till misshandlade och övergivna hundar, men privatpersoner kan också söka medel ur fonden. Hundfonden ägs av en stiftelse på Blå Stjärnan. Veterinärer i hela landet kan ansöka genom att kontakta stiftelsen. Privatpersoner kan själva fylla i ansökan som finns på hemsidan. www.hundfonden.se

 

http://harligahund.se/2015/01/16/hundfonder-har-kan-du-soka-pengar/

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Stiftelsen Gustaf Vasagården

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Gustaf Vasagården

Organisationsnummer: 802426-4932
c/o Adress: Stiftskansliet
Adress: Box 16306
Postnummer: 103 25
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-50894000
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål:

Stiftelsens ändamål- Lämna bidrag till behövande personer som är folkbokförda inom Stockholms stift.

- Lämna bidrag till ideella, icke kommersiella organisationer som bedriver hjälpverksamhet bland behövande personer inom Stockholms stift. Exempel på sådana organisationer är Stadsmissionen och Svenska kyrkan inom ramen för församlingarnas diakonala uppgift. med behövande avses ekonomiskt behövande.

Syftet med bidragsgivningen är att höja mottagarens ekonomiska standard till en godtagbar nivå eller betala en nödvändig kostnad av tillfällig natur som t ex inköp av glasögon eller betalning av tandläkarräkning eller dylikt.

- Lämna bidrag till vård och uppfostran av barn. Bidrag får inte lämnas till verksamhet med övervägande religiös, politisk eller idrottslig inriktning.

- Lämna bidrag för undervisning och utbildning. Syftet är att utbildningen i första hand ska komma bidragstagaren själv till nytta.

År: 2013
Tillgångar: 33.239.915 kr

Calle och Elin Fants stiftelse

 Calle och Elin Fants stiftelse

c/o Adress: Östergötlands läns hushållningssällskap
Adress: Järngården 13
Postnummer: 590 76
Ort: Vreta Kloster
Telefonnummer: 013-129520

E-post: magnus.lind@hs-e.hush.se

Län: Östergötlands län
Säte: Linköping

Ändamål:

Stiftelsens avkastning skall lika fördelas mellan till å ena sidan för bestridande av kostnader för sjuka sällskapsdjur som intages å det nu av Östergötlands läns Hushållningssällskap bedrivna djursjukhuset samt till de djur som kommer för undersökning och behandling, och som är från Östergötlands län samt å andra sidan till Linköpings Djurskyddsförening i enlighet med dess verksamhet.

Stiftelsen Understödskassan vid Lyckholms Bryggeri

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Understödskassan vid Lyckholms Bryggeri

Organisationsnummer: 857202-8861
c/o Adress: Cederroth AB, Ola Carlstein
Adress: Box 715
Postnummer: 194 27
Ort: UPPLANDS VÄSBY
Telefonnummer: 08-59096420
Fax:  
E-post: ola.carlstein@cederroth.com
Webbsida:  
Kontaktperson: Ola Carlstein, 08-59096420
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Västra Götalands län
Säte: Göteborg
Ändamål:

Understödskassans ändamål är att lämna understöd åt behövande arbetstagare som ärligt och oförvitligt arbetat vid AB Pripps Bryggeriers anläggning i Västra Frölunda och därvid i första hand tilldelas arbetstagare som tidigare varit anställda vid Lyckholms Bryggeri, Skårsled, Wilhelmsdal, och som i övrigt uppfyller av kassans styrelse tillämpade normer för bidrag från kassan.

Understöd kan även beviljas avliden persons efterlämnade maka och mindreåriga barn.

Änka, ingående nytt äktenskap är, jämte barn, allt understöd förlustig. Till understöd må under inga förhållanden utbetalas mera varje år än högst 90 % av avkastningen på de vid årets början innestående medlen.

År: 2014
Tillgångar: 6.559.279 kr

Stig och Ragna Gorthons stiftelse

Stiftelsenamn:

Stig och Ragna Gorthons stiftelse

Organisationsnummer: 843001-7031
c/o Adress:  
Adress: Box 1417
Postnummer: 251 14
Ort: Helsingborg
Telefonnummer: 042-18 33 55
Fax: 042-24 03 26
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Skåne län
Säte: Helsingborg
Ändamål:

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja ungdoms utbildning inom läkarvetenskapen samt att främja medicinsk vetenskaplig forskning.

Därjämte må stiftelsen även främja barn och ungdoms vård och fostran eller utbildning samt vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. Till fullföljd av ändamålet skall understöd lämnas till sådana enskilda personer och institutioner, som är därtill berättigade enligt stiftelsens ändamål.

Understöd för medicinsk utbildning och medicinsk vetenskaplig forskning skall främst lämnas personer verksamma i Helsingborg med omnejd. Understöd för andra ändamål får främst lämnas till svenska medborgare, som äro eller varit anställda till lands eller sjöss hos de Gorthonska rederierna eller till dessas efterlevande änkor och barn.

Företrädesrätt till understöd tillkommer endast sådana anställda i Gorthonska rederierna, som varit anställda före 1989-01-01 samt till efterlevande änkor och barn till sådana anställda.

Understöd får även i mindre omfattning lämnas till släktingar till John och Ada Gorthon. De understöd, som lämnas enligt denna bestämmelse, får årligen uppgå till högst en tiondedel (1/10) av föregående års nettoavkastning, sedan en tiondedel av inkomsterna avsatts till stiftelsens kapital.

År: 2014
Tillgångar: 233.766.000 kr

Goda råd – På resande tass!

 
Att ta med hunden på utlandssemestern kräver en del förberedelser. Följ länken för att läsa mer!

På resande tass!

Har du börjat gå i tankarna att du gärna skulle vilja ta med din älskade fyrbenta familjemedlem på resan?

Idag är det allt vanligare att man reser med sina husdjur men innan man ger sig ut finns det en del punkter man som djurägare måste ha koll på. Du bör ha i åtanke att det är du som djurägare som ansvarar för att ta reda på all fakta och vilka regler som gäller i det land som ni planerar att åka till. Därför rekommenderar vi att man är så påläst som möjligt för att minimera riskerna för oförutsedda hinder. Det krävs nämligen en hel del planering och åtgärder innan man ger sig ut på resande fot med sitt kära husdjur.

Tillsammans med Vettris veterinärklinik har vi samlat ihop nyttig information och en praktisk checklista som man kan ta hjälp av inför resan. För att läsa hela artikeln klicka här!

Först och främst måste du veta vilka in- och utförselsregler som gäller i det land du ska besöka, då det kan variera från land till land. De är till för att ditt husdjur ska må så bra som möjligt under resans gång och tex inte smitta eller smittas av andra djur. Tänk även på att kolla upp vilka införselregler som gäller för att få ta med sig din hund in i Sverige igen.

På Jordbruksverkets hemsida finns alla lagar, regler, krav, rekommendationer och information om in- och utförsel av djur som du kan tänkas behöva veta om och mycket mer info. Vi rekommenderar alltid att man läser på deras hemsida innan avresa, www.jordbruksverket.se.

På Statens Veterinärmedicinska Anstalts (SVA) hemsida kan man läsa mer om smittor utomlands och hur man skyddar sin hund ifrån det, www.sva.se. Det är även bra om du går igenom allt tillsammans med din veterinär.

Checklista

• EU-pass:
EU-pass och ID-märkning är krav som måste uppfyllas för att få resa med sitt husdjur.

• Sjukdomar utomlands:
Det finns allvarliga sjukdomar och parasiter i andra länder i Europa och det är oerhört angeläget att dessa sjukdomar inte förs in i Sverige. Myggnät är bra att ha och att varje dag söka igenom husdjurets päls efter fästingar.

• Vaccination:
Hunden måste vara vaccinerad mot rabies. Intyg på vaccinationerna behöver tas med. Kontakta din närmaste Vettrisklinik för att höra mer om vaccinationer inför resan.

• Avmaskning:
För resor till vissa länder ska hunden avmaskas mot rävens dvärgbandmask t.ex.

• Försäkring:
Se till att ditt djur är försäkrat innan ni åker. Veterinärvården kan variera mellan olika länder.

• Att se upp för under resan:
När ni väl är på plats finns det saker man ska se upp för, såsom rått kött, naturligt tugg, opastöriserad mjölk, bad i pölar och diken m.m.

• Goda råd när ni är på plats:
Tänk på att eventuellt ha med dig hundens vanliga foder och att kolla upp vilka rekommendationer som gäller för dricksvattnet. Ha gärna ett litet rese-apotek med dig till ditt husdjur också.

LÄS MER OM ATT RESA UTOMLANDS MED HUND HÄR!
ARKEN ZOO | kundtjanst@arkenzoo.se | arkenzoo.se

Tyra och Agnar Meurlings Stiftelse

 
Stiftelsenamn:

Tyra och Agnar Meurlings Stiftelse

Organisationsnummer: 802007-0416
c/o Adress: Visita
Adress: Box 3546
Postnummer: 10369
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-7627440
Fax: 08-6760737
E-post: m.rosenfagel@shr.se
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Att främja barns och annan ungdoms vård, fostran och utbildning samt att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka och lytta.Tillgodoseendet av dessa ändamål skall ske i första hand genom att lämna understöd till nödställda änkor och barn efter f d utövare av den enskilda hotell och restaurantnäringen, vilka tillhört Stockholms Hotell- och Restaurantförening, samt att lämna bidrag till lovande ungdomar för studier och utbildning inom den enskilda hotell- och restaurantnäringen.
År: 2013
Tillgångar: 97.984.114 kr

Naturens skafferi

kantarell bjornbar bjornbar2 blabarnypon

Om ni har sett små rara gummor i buskarna i september/oktober är det troligtvis nypon de plockar från rosenbuskarna!

Nyponen bör vara mogna eller knappt mogna, alltså inte övermogna och de ska plockas vid torrt väderlek, det är av stor betydelse för nyponens hållbarhet.

Alla nypon kan man inte äta man får helt enkelt smaka så märker man om de är ätbara. Sedan ska man välja de som är klarröda eller klarorangea , de har högst näringsinnehåll!

Halvera nyponen och rensa sedan bort alla håriga frön (eller ta bort fröhusen när de är torkade). Sedan ska de torkas antingen längst ner i ugnen på låg temperatur (kring 50 grader) i 5-6 timmar eller på lakan någon vecka.

Nypon är starkt C-vitaminhaltiga och vilda nypon innehåller i runt tal ungefär 10 gånger så stora kvantiteter av detta vitamin som apelsiner. Nypon innehåller också flera viktiga antioxidanter som karotenoider och flavonoider. Antioxidanter hjälper som stärker immunförsvaret och hjälper kroppen försvara sig mot cellernas åldrande.

Och nu har nyponen fått en ny renässans med många aktörer som säljer nyponpreparat mot trötthet, värk, ledbesvär med mera!

Så varför inte göra som de kloka gummorna, plocka egna nypon alldeles gratis plus att du vet vad får!

Jag brukar göra nyponte av de torkade nyponskalen,  tar 4 msk till en liter uppkoket vatten som får stå och dra några minuter, serveras sedan med lite socker eller honung!

Bra mot urinvägsinfektion också!
 
Hittade ett recept på nätet på hemmagjord nyponsoppa som verkar särdeles god
Ska testa någon dag!

Kantarell

 
Exif_JPEG_PICTURE
 
Och så här kan man torka kantareller!

 

 En bra hemsida som informerar vad man kan äta i skogen beroende på årstid!

Skogsskafferiet - ätliga växter i naturen

http://www.skogsskafferiet.se/