Stiftelsen för bekämpande av alkohol- och narkotikamissbruk bland kvinnor

Stiftelsen för bekämpande av alkohol- och narkotikamissbruk bland kvinnor

Denna stiftelse delar ut bidrag till kvinnor som har missbrukat alkohol och/eller narkotika, men som har slutat.

Sökande ska ha varit drogfri i minst ett år, men inte längre än fem år.

Ansökan görs med ett personligt brev till stiftelsens styrelse.

I brevet ska den sökande berätta om sitt liv och om sitt missbruk samt om hur hon kunde sluta med missbruket. Till brevet ska bifogas ett personbevis samt namn och telefonnummer till en referent som kan intyga den sökandes drogfrihet.

Referenten ska vara en professionell person - inte en vän eller släkting. Ansökningstid är till och med den 15 juni.

Besked om beviljat bidrag sker genom utbetalning senast den 15 november 2015. Förhandsbesked eller besked om avslag kan tyvärr inte lämnas.

 

Ansökan skickas till:

Stiftelsen för bekämpande av alkohol- och narkotikamissbruk bland kvinnor

Fredrika Bremer Förbundet
Hammarby Allé 93 
4 tr
120 63 Stockholm

Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne

Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne

  Wilhelm Govenius (1825-1903)

De mest behövande - i främsta rummet ensamma kvinnor med hemmavarande barn som är skötsamma och ur arbetsklassen med hemortsrätt i Stockholm kommer nästan enbart i fråga som bidragstagare.

Områden där det kan uppstå betydande kostnader utan att full kompensation lämnas av samhället - t ex tandläkarvård, glasögon - kommer främst i fråga.

Stiftelsen har inlett samarbete med City Dental som förutom korta väntetider också har tillgång till ett stort antal tandläkare med olika språkkunskaper. Se bifogad länk http://www.citydental.se/

Stiftelsen är skattebefriad varför bidrag endast kan lämnas till skattebefriande ändamål enligt IL Kap 7.

För stiftelsens del innebär det att bidrag kan lämnas till främjande av vård och uppfostran av barn samt utövande av hjälpverksamhet bland (ekonomiskt) behövande.

Ladda ner blanketten Ansökan om fondmedel

Ladda ner blanketten Bekräftelse

Blanketten - Ansökan om fondmedel skall vara tillstyrkt av diakon, socialsekreterare eller motsvarande.

http://wilhelmgovenii.se/index.html

 

Den skall sändas till:
Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne
c/o Lisbeth Thulin
Söderberg&Partners
Box 7785
103 96 Stockholm

Måndagskoll!

kattunge

Du har väl priskoll!

Då var det måndag igen och dags att gå igenom butikernas reklamblad på nätet!
Jag satte ett -EJ REKLAM TACK!- klistermärke på dörren för ett år sedan vilket alla utdelare har respekterat!
Gud så skönt att slippa en massa reklam som dräller ned i brevinkastet som stressar och sedan ska man bära bort eländet till återvinningen också! Och vilket slöseri med papper och energi! Urdumt!

Nää jag förstår inte att jag inte kom till skott tidigare…det var väl det där ”man kan ju missa något!”
Men det gör man inte! för reklambladen ligger ute på nätet innan de har hunnit dela ut dem! man upptäcker fynden först…innan de tar slut!

En liten länklista till hemsidornas kampanjblad ( en del butiker har lokala erbjudanden, sök efter din lokala butik för rätt information):

Trevlig läsning!

Stiftelsen Syskonen Wesséns Understöds- och Stipendiefond

Främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta i Sundsvall

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Syskonen Wesséns Understöds- och Stipendiefond

Organisationsnummer: 889200-9658
c/o Adress:  
Adress: Box 77
Postnummer: 851 02
Ort: SUNDSVALL
Telefonnummer: 060 - 15 33 89
Fax: 060-18 82 65
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västernorrlands län
Län: Västernorrlands län
Säte: Sundsvall
Ändamål: Med företräde för personer i Sundsvall, främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta inom köpmanklassen samt genom stipendier understödja utbildning av ungdom för handelsyrket.
År: 2014
Tillgångar: 49.393.782 kr

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Stiftelsen Räfseryd

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Räfseryd

Organisationsnummer: 864500-8619
c/o Adress: Birgitta Larsson
Adress: Gingri Bräckås 22
Postnummer: 513 95
Ort: Fristad
Telefonnummer: 033-261191
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson: Birgitta Larsson, 033-261191
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Västra Götalands län
Säte: Borås
Ändamål:

Stiftelsen har till ändamål att genom ekonomiska bidrag främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.

År: 2008
Tillgångar: 2.349.143 kr

Stiftelsen Sophie Löfvenskiölds, född Åkerhjelm, uppfostringsfond och understödsfond för aktningsvärda mödrar och tjänare

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Sophie Löfvenskiölds, född Åkerhjelm, uppfostringsfond och understödsfond för aktningsvärda mödrar och tjänare

Organisationsnummer: 866000-3883
c/o Adress: Åke Möller
Adress: Hindsberg Västertomten
Postnummer: 542 94
Ort: Mariestad
Telefonnummer: 0501-17875
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Västra Götalands län
Säte: Mariestad
Ändamål:

Stiftelsen har ett trefaldigt ändamål:

1. Att genom förståndig uppfostran av ungdomar motverka fåfänga, lättja och oduglighet och i stället inplanta allvarlig gudsfruktan, rena seder, flit och arbetsamhet samt duglighet i allehanda inom hemmet förekommande förrättningar, allt med avsikt att främja de ungas utbildning till dugliga och aktningsvärda medborgare.

2. Att understödja mindre bemedlade, aktningsvärda mödrar - vare sig änkor, "olyckliga hustrur" eller ensamma mödrar -som genom klokhet och strävsamhet söka väl uppfostra sina barn.

3. Att likaledes understödja ålderstigna eller sjukliga tjänare, som utmärkt sig för långvarig tjänst på samma ställe - vare sig i enskilda hem eller i annan tjänst - och sedan icke utan bekymmer kunna försörja sig.

Den för ändamål 1 benämnes "Uppfostringsfonden" samt de för ändamål 2 och 3 benämnes för "Understödsfonden". Årligen skall minst 10% läggas till kapitalet, varvid 8% lägges till Uppfostringsfondens kapital och 2% lägges till Understödsfondens kapital.Mottagare av bidrag ur Understödsfonden skall utses inom Skara stift med någon förmånsrätt för Hassle pastorat.

Ändamålet med Uppfostringsfonden kan tillgodoses därigenom, att styrelsen själv eller i samverkan anordnar kurser i husligt arbete för ungdomar från Skara stift, varvid minst fyra ungdomar skall erhålla fri undervisning eller och därigenom, att styrelsen utbetalar inackorderings- och studiebidrag till elever, vilka gå i tidsenlig skola med huslig utbildning, eller till elever, vilka erhållit huslig grundutbildning, och som gå i annan skola, som är i överensstämmelse med andemeningen i reglementets första paragraf

För kurser, som styrelsen själv anordnar, uppgör styrelsen undervisningsplaner och övriga bestämmelser, i den mån ej kursverksamheten regleras av andra skolmyndigheter.

Stiftelsen Livslustfonden Öst

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Livslustfonden Öst

Organisationsnummer: 802412-7196
c/o Adress:  
Adress: Box 3058
Postnummer: 183 03
Ort: Täby
Telefonnummer: 08-6607784
Fax: 08-6607784
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Stiftelsen skall ha till ändamål att lämna bidrag till utbildning, uppfostran och vård av föräldralösa ungdomar och ungdomar från s.k. riskfamiljer, företrädesvis i Östeuropa.
År: 2014
Tillgångar: 7.499.298 kr

Stiftelsen Dane och Marianne Johnssons minnesfond

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Dane och Marianne Johnssons minnesfond

Organisationsnummer: 846502-0769
c/o Adress: Lunds Pastorat, Kyrkoförvaltningen
Adress: Box 1096
Postnummer: 221 04
Ort: LUND
Telefonnummer: 046-35 87 00
Fax: 046-12 79 85
E-post: lksekonomi@svenskakyrkan.se
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Skåne län
Säte: Lund
Ändamål: Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall gå till stöd åt ensamma mödrar och deras barn.

Stiftelsen Märtha Barthelssons samt hennes föräldrars minne

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Märtha Barthelssons samt hennes föräldrars minne

Organisationsnummer: 802409-6847
c/o Adress: Carl Linde
Adress: Laxvägen 35
Postnummer: 181 30
Ort: LIDINGÖ
Telefonnummer: 08-142210
Fax: 08-142211
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Lidingö
Ändamål: Avkastningen av fondkapitalet skall användas till i Stockholm bosatta behövande ålderstigna sjukas eller lyttas vård, varvid även makar skola ifrågakomma. Utdelningen av understöd skall ske årligen till jul.
År: 2014
Tillgångar: 14.657.094 kr