Stiftelsen Signe och Erik Holmgrens Minnesfond

Fond för främja barns och ungdomars vård och fostran eller utbildning samt att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka och handikappade i Jämtland

Ändamål:

Att främja barns och ungdomars vård och fostran eller utbildning samt att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka och handikappade.

Vem kan söka:

Personer boende i Jämtland eller verksamheter i Jämtland, företräde för personer från Strömsund.

Ansökan:

Ingen särskild ansökningsblankett. Kan sökas när som helst.

Vi ansökan om bidrag för studier skall fogas senaste betyg samt intyg om egna och föräldrars inkomst- och förmögenhetsförhållanden.

Juridiska personer skall till sin ansökan foga senaste verksamhetsberättelsen samt styrkt utdrag ur vinst- och förlust- samt balansräkningar.

Stiftelsen Signe och Erik Holmgrens Minnesfond
c/o Victors Advokatbyrå
Box 543
831 27 Östersund
Tel: 063-150430
info@victorsadv.se

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Karin Karlssons stiftelse

Karin Karlssons stiftelse grundades i augusti 1994 i enlighet med framlidna Karin Karlssons önskemål.
Karin Karlsson levde sitt liv som ogift, men hade en stark känsla för barns levnadsvillkor. Hennes önskan i testamentet var att kvarlåtenskapen skulle ombildas till en stiftelse som stöd för barn och ungdom med funktionsnedsättning.
Stiftelsen har sitt säte i Tällberg i Dalarna och dess styrelse består av tre ledamöter med Yvonne Edwards som ordförande.

Stiftelsen har till ändamål att främja vård, uppfostran och utbildning av barn och ungdom upp till 23-års ålder med funktionsnedsättning och hemmahörande inom Stockholms läns landstings verksamhetsområde. Där samhället inte träder emellan, lämnas bidrag till hjälpmedel, företrädesvis datateknisk utrustning samt till kostnader för förströelse för barn och ungdomar som är inlagda på sjukhus inom samma område.

Ansökan

Det är viktigt att ansökan är ifylld på ett tydligt och korrekt sätt.
Alla begärda uppgifter skall vara ifyllda för att Stiftelsen skall kunna göra rätt bedömning.
En ofullständig ansökan kommer ej att behandlas och återsändes.
De intyg/utlåtande som krävs i förekommande fall är från skola, läkare, arbetsterapeut, kurator, sjukgymnast, leg. psykolog.
Alla intyg skall vara underskrivna och daterade.

Ladda ner Bidragsansökan här:

Barn under 18 år
Ungdomar mellan 18-23 år
Skolintyg

http://www.karinkarlssonstiftelse.se/

Frågor angående stiftelsen och bidragsansökan besvaras av Yvonne Edwards: 
 
 Karin Karlssons Stiftelse 
 Box 160 
 793 24 Leksand 
 
 Tel: 0247-50523 
 Mobil: 076-941 48 45 
 E-post: info@karinkarlssonstiftelse.se 
 
 Bidragsmöten hålls normalt fyra gånger per år, då aktuella bidragsansökningar behandlas

Måndagskoll!

 

mandag

 Du har väl priskoll!

Då var det måndag igen och dags att gå igenom butikernas reklamblad på nätet!
Jag satte ett -EJ REKLAM TACK!- klistermärke på dörren för ett år sedan vilket alla utdelare har respekterat!
Gud så skönt att slippa en massa reklam som dräller ned i brevinkastet som stressar och sedan ska man bära bort eländet till återvinningen också! Och vilket slöseri med papper och energi! Urdumt!

Nää jag förstår inte att jag inte kom till skott tidigare…det var väl det där ”man kan ju missa något!”
Men det gör man inte! för reklambladen ligger ute på nätet innan de har hunnit dela ut dem! man upptäcker fynden först…innan de tar slut!

En liten länklista till hemsidornas kampanjblad ( en del butiker har lokala erbjudanden, sök efter din lokala butik för rätt information):

Trevlig läsning!

Stiftelsen Schenströmska Änkepensionsfonden

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Schenströmska Änkepensionsfonden

Organisationsnummer: 802478-2867
c/o Adress: Gerdt Schenström
Adress: Ankargatan 35
Postnummer: 723 48
Ort: VÄSTERÅS
Telefonnummer: 070-628 72 80
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Västmanlands län
Säte: Västerås
Ändamål: "[---] hundra tusende dahler dito mynt till fattiga änkor, såsom räntebärande kapital, [---] delas mellan tolf enkor af bättre börd till understöd"

Stiftelsen Schenströmska Barnhusfonden

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Schenströmska Barnhusfonden

Organisationsnummer: 802426-5459
c/o Adress: Gerdt Schenström
Adress: Ankargatan 35
Postnummer: 723 48
Ort: Västerås
Telefonnummer: 021-80 31 30
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Västmanlands län
Säte: Västerås
Ändamål: Att till förmån för ekonomiskt behövande barn och ungdomar upp till 20 år, bosatta i första hand i Västerås stad och Ramnäs församling och i andra hand i Västmanlands län, utge stipendium.