Hedvig Eleonora församling

Stiftelsemedel

I Hedvig Eleonora församling finns det möjlighet att ansöka om ekonomisk hjälp från församlingens stiftelser om man bor i församlingen, i Stockholms stad eller i Stockholms län. Stiftelserna är religiöst och politiskt obundna. Stiftelserna vänder sig alla till olika specifika ändamål. Grunden för att kunna ansöka om ekonomisk hjälp i Hedvig Eleonora församling är att man är ekonomiskt behövande, ett begrepp som är skatterättsligt och styrks genom inkomstuppgifter och deklaration. Vidare krävs att den sökande bifogar ytterligare handlingar som specificeras i församlingens ansökningsblankett.

Alla som ansöker om stiftelsemedel får ett skriftligt svar oavsett om personen beviljas medel eller inte. Preliminära svar på telefon eller via e-post ges inte. Handläggningstiden är i snitt fyra månader från det att vi har en komplett ansökan innan beslut ges. Tänk på att fylla i alla frågor i ansökningsblanketten och bifoga efterfrågade handlingar som styrker dina uppgifter. Skicka inte original utan kopior av handlingarna. Vi tar inte ställning till ansökningar som saknar uppgifter.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår stiftelsehandläggare måndag, tisdag och torsdag kl 08.30-10.30 på tel: 545 675 78.

Vill du ansöka om stiftelsemedel går du till väga enligt följande:

- Skriv ut ansökningsblanketten här: ANSÖKAN
- Skriv ut bilaga till ansökan: BILAGA
- Fyll i blanketten och bifoga de handlingar som efterfrågas.
- Skicka ansökan med alla handlingar/kopior till:

Hedvig Eleonora församling
Stiftelsemedel
Box 5105
102 43 STOCKHOLM

e-post

http://hedvigeleonora.se/moten-och-diakoni/stiftelsemedel/

Stiftelsen Ove Larsson

Stiftelsen Ove Larsson
Viken Sjöbacka Leif Wik
543 94 TIBRO
0706-761476

Stiftelsens ändamål är att personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, som är mantalsskrivna i Tibro eller Skövde kommuner, skall kunna söka bidrag ur stiftelsen.

Beslutade bidrag skall användas till rekreation, resor och fritidsaktiviteter som stimulerar och bidrager till en aktiv och innehållsrik tillvaro för stödberättigad person och dennes eventuelle ledsagare.

Av den årliga nettoavkastningen skall 10% läggas till stiftelsens kapital.Av den årliga nettoavkastningen får högst 5% användas till porto och övriga administrativa kostnader.

Johanniterorden i Sverige

 

 

johanniterorden

Ansökan om medel

Av tradition hjälper orden gamla, sjuka och nödlidande, såväl i direkt förbindelse med den behövande som indirekt genom olika organisationer. Orden satsar årligen ungefär 1/3 av avkastningen på olika projekt som berör åldringsvård, vård i livets slutskede, demenssjukdomar mm. Huvudsakligen sker hjälpen i Sverige, men Orden stöder även nödställda i utlandet, t.ex. ett ögonsjukhus i Jerusalem.

ANSÖKNINGSTID 15 MAJ – 15 AUGUSTI

Ansökan om bidrag görs på blankett som kan laddas ner 15 MAJ – 15 AUGUSTI från denna hemsida, se Blanketter. Alternativt kan blankett beställas 15 MAJ – 15 AUGUSTI  från Ordens kansli på tfn

08-664 40 20. De skall fyllas i enligt enkla anvisningar. Ansökningar skall undertecknas och skickas till den lokala organisation som finns angiven på blanketten.

http://johanniterorden.se/hjalpverksamheten/blanketter/

Johanniterorden i Sverige
Box 24 172
104 51
STOCKHOLM
SWEDEN

 

 

Tyra och Agnar Meurlings Stiftelse

Tyra och Agnar Meurlings Stiftelse
Box 3546
Visita
10369 STOCKHOLM
08-7627440

Att främja barns och annan ungdoms vård, fostran och utbildning samt att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka och lytta.

Tillgodoseendet av dessa ändamål skall ske i första hand genom att lämna understöd till nödställda änkor och barn efter f d utövare av den enskilda hotell och restaurantnäringen, vilka tillhört Stockholms Hotell- och Restaurantförening, samt att lämna bidrag till lovande ungdomar för studier och utbildning inom den enskilda hotell- och restaurantnäringen.

Förmögenhet:  97,984,114 kr

Stiftelsen Ester och Carl Janssons fond

Stiftelsen Ester och Carl Janssons fond

Dals-Eds församling
Storgatan 30
668 30 ED
0534-10070

Avkastningen skall fördelas årligen genom julgåvor till gamla, ensamstående och ensamboende inom Dals Eds kommun.

Ekonomi
Eivor Johansson
0534-101 65

Reception
Elisabeth Bäck
0534-100 70

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 296 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Stiftelsen Anton och Alice Perssons Minnesfond

Stiftelsen Anton och Alice Perssons Minnesfond
Box 89 Swedbank
891 22 ÖRNSKÖLDSVIK
0660-79503

Att främja vård, behandling, rehabilitering och rekreationsresor för reumatiker, psoriasis- och diabetessjuka personer inom Västernorrlands län i de fall där behovet ej kan tillgodoses inom samhällets ordinarie verksamhet. Om det gagnar den sjuke kan även bidrag ges till anhöriga för ovan angivna ändamål.

Stiftelsen Generalkonsul Eric M. Hultgrens donationsfond

Stiftelsen Generalkonsul Eric M. Hultgrens donationsfond

 

 Tore Ström
Ulvövägen 35
459 93 LJUNGSKILE
0522-20842

eller

031-921463

Lilla Edsåsvägen 25

441 95 Alingsås

 

Stiftelsen skall ha till ändamål att genom utdelande av understöd främja vården av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta personer i Göteborg, vilka är eller har varit aktiva som köpmän eller affärsmän i Göteborg.

Jämväl den vars make är eller har varit aktiv som köpman eller affärsman i Göteborg och som själv uppfyller övriga villkor inbegripes i kretsen av bidragsberättigade.