Astrid och Einar Holmgrens understödsfond

Sök stipendium ur Astrid och Einar Holmgrens understödsfond


 Enligt Stiftelsens stadgar lämnas bidrag till "behövande och i Köpings kommun skrivna barn och ungdomar, vilkas löftesrikt påbörjade studier eller utbildning synas av ekonomiska skäl icke kunna utan bidrag till levnads- och studie- eller utbildningskostnaderna fullföljas till avsedd slutexamen eller däremot svarande praktisk eller teoretisk utbildning".
  • Den sökande skall vara mellan 18 och 25 år.
  • Den sökande skall vara eller ha varit skriven i Köpings kommun.
  • Ansökan ska gälla eftergymnasiala studier.
  • Sista ansökningsdag är 3 augusti

Stipendieansökansblankett

 

Stiftelsen Astrid och Einar Holmgrens understödsfond
c/o Köpingsbygdens församling, kyrkoherden
Stora Kyrkogatan 3
731 32 Köping
Posted in Fonder & Stipendier.