Märta och Sigurd Bergdahls Stiftelse

Stiftelsenamn:

Märta och Sigurd Bergdahls Stiftelse

Organisationsnummer: 802402-1662
c/o Adress: Handelsbanken Stiftelsetjänst
Adress:  
Postnummer: 106 70
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-701 10 00
Fax: 08-701 41 59
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Att dels med tre fjärdedelar (3/4) av tillgänglig avkastning stödja Ericastiftelsens, Odengatan 9,114 24 Stockholm, forskning och/eller metodutveckling inom områdena psykodynamisk teori och individualterapi, allt för barn och ungdom, dels med en fjärdedel (1/4) av tillgänglig avkastning stödja familjer som hemma vårdar eget utvecklingsstört och/eller svårt handikappat barn under femton år, genom att bekosta ledighet för familjen.
År: 2013
Tillgångar: 7.390.868 kr