Måndagskoll

www.lovethispic.com

Du har väl priskoll!

Då var det måndag igen och dags att gå igenom butikernas reklamblad på nätet!
Jag satte ett -EJ REKLAM TACK!- klistermärke på dörren för två år sedan vilket alla utdelare har respekterat!
Gud så skönt att slippa en massa reklam som dräller ned i brevinkastet som stressar och sedan ska man bära bort eländet till återvinningen också! Och vilket slöseri med papper och energi! Urdumt!

Nää jag förstår inte att jag inte kom till skott tidigare…det var väl det där ”man kan ju missa något!”
Men det gör man inte! för reklambladen ligger ute på nätet innan de har hunnit dela ut dem! man upptäcker fynden först…innan de tar slut!

En liten länklista till hemsidornas kampanjblad ( en del butiker har lokala erbjudanden, sök efter din lokala butik för rätt information):

Trevlig läsning!

Stiftelsen Oscar och Adéle Flensburgs understödsfond

Stiftelsen Oscar och Adéle Flensburgs understödsfond
Gävle kommun, KLK,

Per Karlsson
801 84 GÄVLE
026-17 81 64

Fondens avkastning ska användas till änka/änkling efter tjänstemän i Gävle kommun, till barn till nu anställda och pensionerade tjänstemän i kommunen.

Ansökan om medel ur fonder som Oskarshamns församling

OSKARSHAMNS FÖRSAMLING
 
Stiftelsen Strobels fondsista ansökningsdag 30 oktober
Stiftelsen Vidgad diakonisista ansökningsdag 30 oktober
Förvaltande stiftelser sista ansökningsdag 30 oktober
Stiftelsen till Kerstin Nilssons minne sista ansökningsdag 30 juni
 
Märk kuvertet ”Ansökan fondmedel” och skicka till;
 
Oskarshamns församling
Kyrkorådet
Box 175
572 24 Oskarshamn
 
Nedan visas en sammanfattning av fondernas avkastningsändamål;
Stiftelsen Strobels fond
Avkastningen skall, sedan viss del lagts till kapitalet, årligen utdelas till pauvres honteux, hemma hörande i Oskarshamns församling.
 
Stiftelsen Vidgad diakoni
Avkastningen skall, sedan viss del lagts till kapitalet, komma invånarna i Oskarshamns församling tillgodo och användas för gåvar eller åtgärder avseende omsorg och uppmuntran åt sjuka, gamla eller handikappade och åt minderåriga barn.
 
Förvaltande stiftelser
A Petterssons donation
Avkastningen skall, sedan viss del lagts till kapitalet, utdelas till i Oskarshamns församling boende sjuka och hjälpbehövande.
 
J H Wingrens donation
Avkastningen skall, sedan viss del lagts till kapitalet, utdelas till i Oskarshamnsförsamling boende och användas till gåvor och åtgärder anseende omsorg och uppmuntran åt sjuka, gamla och handikappade och åt minderåriga behövande barn. I första hand skall därvid synskadade ihågkommas.
 
A o S Hägers donation
Avkastningen skall, sedan viss del lagts till kapitalet, utdelas till i boende i Oskarshamns församling och företrädesvis användas för gåvor eller åtgärder anseende uppmuntran åt minderåriga barn.
 
Stiftelsen till Kerstin
Avkastningen skall fördelas inom Oskarshamns kommun boende enligt följande;
 
Nilssons minne
en tredjedelskall utdelas till ensamma människor för deltagande i
sammankomster, utflykter, bussresor och andra aktiviteter som kan göra livetlättare för dem
en tredjedel skall utdelas till handikappade och deprimerade i form av blommor eller mindre gåvor för att ge dem en ljusglimt i livet
en tredjedel skall tillfalla behövande såväl sjuka barn och vuxna till hjälp för kostnader för sjukvård och rehabilitering
 

Wollinska Stiftelsen

Vi tillhandahåller bostäder till hyresgäster i Kalmar med omnejd. Bostäderna är huvudsakligen tvårumslägenheter och finns i fem områden i Kalmar tätort.

Bostäder till hyresgäster i Kalmar med omnejd. Bostäderna är huvudsakligen tvårumslägenheter och finns i fem områden i Kalmar tätort.

villkor för boende

För att erhålla bostad hos Wollinska Stiftelsen skall vederbörande bo i Kalmar med omnejd och på grund av ålder och ekonomiska skäl vara i behov av ändamålsenlig bostad till låg hyra. För att få ställa sig i Wollinska stiftelsens bostadskö ska man ha uppnått en ålder av 65 år och ha en inkomst på max 4 basbelopp (2015 motsvarar det 178.000) och privata tillgångar på max 1 basbelopp (2015 motsvarar det 44 500).

Wollinska Stiftelsen

Oscar Wollin(1846-1928) kom till Kalmar 1874 där han köpte apoteket Lejonet och i oktober samma år fick han sina privilegier som apotekare. I mars 1882 gifte sig Oscar med Hilma Sjöling(1858-1943).

Hilma och Oscar Wollin fick inga egna barn och de hade kommit överens om ett gemensamt testamente med påföljden att Hilma fick sitta i orubbat bo vid makens bortgång. I det gemensamma testamentet nedtecknades donationer och gåvor. Testamentet blev offentligt 1943 efter Hilmas bortgång.

Av testamentet framgår att donationen skall förvaltas av en ”stiftelse, som benämnes Wollinska Stiftelsen, för beredande av ett hem för pauvres honteux i Kalmar”. Våren 1949 lades grunden till Stiftelsens första bygge i kv Cypressen med adress Kungsgatan 13. Om stiftelsens fastigheter och byggnader står att läsa på annan plats.

I såväl Kalmar som Borgholm finns gatunamn uppkallade efter Oscar Wollin.

 

http://wollinska.se/hem/

 

Diakonistiftelsen Samariterhemmet

Diakonistiftelsen Samariterhemmet

Samariterhemmet arbetar med diakoni, i nära relation till Svenska kyrkan och i samarbete med andra organisationer, företag och enskilda personer. Diakoni är ett kyrkligt begrepp som innebär ett särskilt ansvar att  värna om den enskilda människan bland utsatta grupper i samhället. Vi vill stå på de svagas sida och hjälpa människor att leva ett bra och värdigt liv. Vårt arbete har sin grund i kristna värderingar och tillsammans med andra människor vill vi stödja den enskilda människan utifrån sin situation i socialt, fysisk, psykiskt och andligt avseende.

 
Välkommen att kontakta oss eller att stödja vårt arbete med en gåva.
 
Gåvor tas tacksamt emot på PlusGiro 87 66-8  eller Bankgiro 230-0366
 
 

Bidrag för vissa studier

Bidrag för vissa studier

Du som har en funktionsnedsättning och dina anhöriga kan söka bidrag för vissa studier. Syftet med bidraget är att öka kunskapen om funktionsnedsättningen och förbättra möjligheterna att delta i samhällslivet.

Föreskrifter om statsbidrag vid vissa studier på Skolverkets webbplats.

Information Bidrag vid vissa studier. (PDF-dokument, 328 kB)

Vem kan söka

Bidrag vid vissa studier kan sökas av dig som har en funktionsnedsättning och dina anhöriga. Syftet med bidraget är att den som studerar ska få ökad kunskap om sin funktionsnedsättning och förbättra möjligheterna att delta i samhällslivet.

För att få bidrag ska den som studerar ha fyllt 18 år det år ansökan avser. Ingen övre åldersgräns finns. Oftast skickar den som arrangerar kursen in en ansökan för alla deltagare, en så kallad kollektiv ansökan.

Begränsningar i bidraget

Du kan inte söka det här bidraget om du under samma tid får studiestöd, aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du får hel sjuk- eller aktivitetsersättning kan du bara söka bidrag för kost, logi och resor. Assistenter, ledsagare, lärare, kursledare eller andra stödpersoner kan inte söka det här bidraget.

Vad kan du söka bidrag till

Du kan söka bidrag för upp till åtta timmar per dag. Under ett kalender år kan du få bidrag till maximalt 240 timmar.

Bidrag för kost och logi

Om du deltar i en kurs vid en folkhögskola eller ett studieförbund kan du söka bidrag per dygn för kost och logi. Du kan få bidrag upp till 30 dygn per kalenderår.

Bidrag för resor

Du kan söka bidrag för resekostnader till och från kursorten. Om flera deltagare samåker i bil kan bara en person få bidrag för resor.

Kurser du kan söka bidrag för

Du kan söka bidrag för

 • folkhögskolekurs som är statsbidragsberättigad
 • studiecirkel anordnad av statsbidragsberättigat studieförbund
 • kommunal vuxenutbildning eller
 • särskild utbildning för vuxna (särvux).

Du kan söka bidrag för korta kurser som är högst 14 dagar eller 112 timmar långa. För dig som studerar inom särvux finns inte någon begränsning av antalet timmar.

Från och med den 1 september 2012 får bidrag per timme lämnas med högst 9 700 kronor per månad, vilket motsvarar 118 timmar. Detta gäller endast för dig som påbörjar utbildningen inom särvux efter den 1 september 2012.

Hur mycket bidrag kan du få

Bidraget per timme är 82 kronor upp till åtta timmar per dag.

Bidraget för kost och logi är det belopp som kost och logi faktiskt kostar eller som mest 405 kronor per dygn.

Bidraget för resor är högst 810 kronor per person och kalenderår. Du får bara bidrag om reskostnaden till och från kursorten är mer än 200 kronor. Om du reser med egen bil kan du få milersättning med 18,50 kronor per mil.

Räcker bidraget till alla ansökningar

De avsatta pengarna för bidrag vid vissa studier är oftast lägre än de sökta beloppen. Därför måste SPSM prioritera vilka som kan få bidrag. Även om du som söker uppfyller alla krav är det alltså inte säkert att du får bidrag.

Grunder för prioritering

Om pengarna inte räcker till alla som söker lämnar vi i första hand bidrag till studier som

 • leder till att du som har en funktionsnedsättning och dina anhöriga får bättre kunskap för att klara din livssituation så bra som möjligt
 • leder till fortsatta studier
 • leder till arbete.

Söka bidrag för vissa studier

Du som har en funktionsnedsättning och dina anhöriga kan skicka in en ansökan. Oftast skickar den som arrangerar kursen in en ansökan för alla deltagare, en så kallad kollektiv ansökan. I samband med studier inom särvux är det alltid den som arrangerar kursen som skickar in en kollektiv ansökan.

När ska jag ansöka?

Du bör lämna in ansökan senast en månad innan utbildningen börjar.

Kollektiva ansökningar för folkhögskola, studieförbund och kommunal vuxenutbildning bör lämnas in enligt följande:

 • För utbildningar som genomförs under januari, februari, mars och april bör ansökan lämnas in senast 15 november året före.
 • För utbildningar som genomförs under maj, juni, juli, augusti och september bör ansökan lämnas in senast 15 mars.
 • För utbildningar som genomförs under oktober, november och december bör ansökan lämnas in senast 15 augusti.

Ansökningar som kommer in efter angivet datum får bara bidrag om det finns pengar kvar.

När får jag bidraget?

Bidrag för kost, logi och resor betalar vi ut efter att kursen är genomförd och en rekvisition är påskriven av dig som kursdeltagare och den som arrangerar kursen.

Har du som studerar sökt bidraget själv betalar vi ut pengarna direkt till dig. Har den som arrangerar kursen skickat in en kollektiv ansökan betalar vi ut bidraget till den. Kursarrangören ansvarar då för att du och övriga deltagare får sitt bidrag.

Bidrag per timme betalar vi alltid ut direkt till dig som studerar, efter att kursen är genomförd.

Till dig som studerar inom särvux betalar vi ut bidrag per timme varje månad. Du får pengarna efter varje kursmånad och efter att vi fått in en rekvisition från den som arrangerar utbildningen.

Hur söker jag?

Ansökan för kurser på folkhögskola, studieförbund och kommunal vuxenutbildning.

Enskild ansökan

Du fyller i ansökningsblanketten, som du hittar här nedanför. När du skickar in ansökan ska du skicka med ett schema eller ramprogram för kursen. Det kan du få från den som anordnar kursen. Av programmet ska det framgå hur många undervisningstimmar utbildningen omfattar och hur många dagar utbildningen pågår. Du ska skriva ut blanketten och skriva under innan du skickar in den till SPSM.

Ansökningsblankett som word-fil (Word-dokument, 134 kB) för enskild ansökan

Ansökningsblankett som pdf-fil (PDF-dokument, 197 kB) för enskild ansökan

Kollektiv ansökan

Är det en kollektiv ansökan ska den som arrangerar kursen ansöka i bidragsportalen.

Så här gör du

 1. Skapa ett konto
 2. Inom några dagar får du inloggningsuppgifter i ett e-postmeddelande
 3. Logga in och fyll i ansökan. Inbyggda hjälptexter finns. Du kan spara din ansökan, för att fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle. Varje kurs är en ansökan.
 4. Skicka in ansökan
 5. Du kan senare logga in för att följa handläggningen av din ansökan

Manual för bidragsportalen (PDF-dokument, 489 kB)

Ansökan för kurser inom särvux

Kursarrangören får en ansökningsblankett efter kontakt med SPSM. Av ansökan ska det framgå hur många undervisningstimmar som är planerade per deltagare. Kursarrangören skickar in till ansökningsblanketten till SPSM.

Vad händer när jag skickat in ansökan?

När ansökan har kommit in till SPSM gör vi en bedömning utifrån den sökandes behov. Om vi beviljar bidrag lämnar vi ett förhandsbesked till dig som sökt bidraget om att du kommer att få pengar och att du kan genomföra kursen.

Samtidigt får du en rekvisition som du ska fylla i när du avslutat kursen. Rekvisitionen ska skrivas under av både dig som studerat och den som arrangerat kursen, innan den skickas till SPSM. Efter att rekvisitionen kommit in till myndigheten betalar vi oftast ut pengarna inom en vecka.

Rekvisitionsblankett som word-fil  (Word-dokument, 117 kB) för enskild ansökan

Rekvisitionsblankett som pdf-fil (PDF-dokument, 268 kB) för enskild ansökan