Abraham Rydbergs Stiftelse

Stiftelsenamn:

Abraham Rydbergs Stiftelse

Organisationsnummer: 802008-5877
c/o Adress: SEB Stiftelser & Företag ST S3
Adress:  
Postnummer: 106 40
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-7637222
Fax: 08-144550
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Huvudsakligt ändamål är att främja ynglingars utbildning och fostran i sjömansyrket.
År: 2014
Tillgångar: 16.880.945 kr

Märta och Sigurd Bergdahls Stiftelse

Stiftelsenamn:

Märta och Sigurd Bergdahls Stiftelse

Organisationsnummer: 802402-1662
c/o Adress: Handelsbanken Stiftelsetjänst
Adress:  
Postnummer: 106 70
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-701 10 00
Fax: 08-701 41 59
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Att dels med tre fjärdedelar (3/4) av tillgänglig avkastning stödja Ericastiftelsens, Odengatan 9,114 24 Stockholm, forskning och/eller metodutveckling inom områdena psykodynamisk teori och individualterapi, allt för barn och ungdom, dels med en fjärdedel (1/4) av tillgänglig avkastning stödja familjer som hemma vårdar eget utvecklingsstört och/eller svårt handikappat barn under femton år, genom att bekosta ledighet för familjen.
År: 2013
Tillgångar: 7.390.868 kr

Halmstads kommuns fonder

Stiftelser

 

Halmstads kommun förvaltar närmare 60 fristående stiftelser. Ansvaret för dessa stiftelser är uppdelade nämndvis, beroende på stiftelsens ändamål. Kommunstyrelsen handhar den ekonomiska förvaltningen.

I nedanstående pdf-fil Stiftelser 2016 följer sammanfattade beskrivningar av de olika stiftelsernas ändamål, förmögenhet, utdelning med mera, uppdelade nämndvis. Du måste ha Acrobat Reader för att kunna öppna och läsa filen.

Stiftelser 2016PDF

Hur ansöker jag?

Mellan den 1 juni-31 augusti kan invånare ansöka om fondmedel. Önskar man söka bidrag från någon av kommunens förvaltade stiftelser skriver man ett kort men tydligt brev med motivering till varför man bör erhålla bidrag, inkluderar adress och telefonnummer och adresserar brevet till stiftelsens namn på följande adress:

Stiftelsens namn
Halmstads kommun
Box 153
301 05 HALMSTAD

Alternativt tar man kontakt med den kommunala nämnd/förvaltning som för varje stiftelse står som ansvarig vid rubriken "Förvaltning" för att erhålla vidare instruktioner för en ansökan.

Förvaltas stiftelsen av barn- och ungdomsnämnden?
klicka här för vidare instruktioner.

Förvaltas stiftelsen av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden?
klicka här för vidare instruktioner.

https://www.halmstad.se/omsorgstod/ekonomiochbostad/stiftelser.2284.html

Rucklet renoverades till ett drömhem för en spottstyver

 

Rucklet renoverades till ett drömhem för en spottstyver. Anders Krasse använde enbart material som andra hade slängt. Nu bor han gratis i 13 rum och kök.

Det är svårt att tro att Anders fina, vitmålade hus i västgötska Mårdaklev, var ett risigt ödehus för fem år sedan. Det var boningshuset på en gammal gård som stått öde i 28 år.
– Jag köpte en hel gård för 330 000 kronor, det är helt otroligt, säger han.

Land.se skriver om Anders Krasse som renoverade sitt hus nästintill gratis.
Anders Krasse.

Läs vidare på landet.sehttp://land.se/renoverade-huset-med-ratade-prylar-bor-han-gratis-i-13-rum-och-kok/