Stiftelsen Den Evangeliska Mariavägen i Östergötlands län

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Den Evangeliska Mariavägen i Östergötlands län

Organisationsnummer: 824000-1035
c/o Adress: Mariadöttrarna O.S.B.
Adress: Heliga Hjärtas Kloster
Postnummer: 592 93
Ort: BORGHAMN
Telefonnummer: 0143-21020
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Östergötlands län
Län: Östergötlands län
Säte: Vadstena
Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att i hus och hem som upprättats eller kommer att upprättas på kristen, kyrklig grund av Mariadöttrarnage ensamstående kvinnor möjlighet att med Jungfrun Maria som förebild förverkliga kallelsen till ett gemensamt liv i bön och arbete under de tre evangeliska råden - klosterlivskapa en atmosfär av stillhet och gästvänlighet för människor - främst kvinnor - till läkedom, vila, krafthämtning och förnyelse möjlighet till samtal och till att deltaga i ett klosters fasta, regelbundna böne- och gudstjänstliv.
År: 2014
Tillgångar: 59.838.777 kr

Stiftelsen Serena Ehrenströms donationsfond för kräftsjukdomarnas bekämpande

Stiftelsen Serena Ehrenströms donationsfond för kräftsjukdomarnas bekämpande
Kvarnstensvägen 5
Eva Tengwall
433 70 SÄVEDALEN
031-264515
Stiftelsens ändamål är att hälften av avkastningen skall användas till social hjälpverksamhet för kräftsjuka och hälften skall användas för främjanden av kräftsjukdomarnas vetenskapliga och praktiska studium.

Stiftelsen Berget i Rättvik

Stiftelsenamn: Stiftelsen Berget i Rättvik
Organisationsnummer: 883200-5949
c/o Adress:  
Adress: Tempelvägen 10
Postnummer: 795 91
Ort: RÄTTVIK
Telefonnummer: 0248-79 71 70
Fax: 0248-79 71 71
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Näringsdrivande stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Dalarnas län
Säte: Rättvik
Ändamål: Stiftelsens ändamål är att bedriva kyrklig retreatverksamhet och att även i övrigt verka för andlig förnyelse och fördjupning. Stiftelsens ändamål skall förverkligas framför allt genom att stiftelsen erbjuder grupper och enskilda en tyst miljö förmeditation, gudstjänst, själavård och vila samt genom utbildning av retreatledare
År: 2014
Tillgångar: 4.846.284 kr