Hildur Johnsons Stiftelse för social verksamhet

Stöd till poliser och deras familjer

Hildur Johnsons Stiftelse för social verksamhet

Stiftelsen har till ändamål att ge stöd till poliser och deras familjer som på grund av särskilda skäl är i behov av ekonomisk hjälp. Bidrag kan till exempel lämnas till medlem som på grund av sjukdom behöver vård, rehabilitering eller bidrag till en rekreationsresa.

Ansökan

Fyll i en ansökningsblankett som ska innehålla fullständiga personuppgifter, beskrivning av sjukdomen eller din situation ser ut, om eventuell sjukskrivningstid och kvarstående men eller övrigt som kan vara av värde för bedömning.

Senast den 1 september innevarande år ska ansökan vara inlämnad till förbundskansliet. Ansökningar som skickas in efter detta datum överförs till nästkommande år.

Möjlighet till bidrag

Grunden för att få bidrag är ett medlemskap i förbundet och det görs en bedömning utifrån din ansökan med din egen beskrivning över din livssituation.

Om någon i familjen drabbas av en allvarlig sjukdom och familjen behöver ett bidrag för att kunna göra det där ”lilla extra”. Vid en olyckshändelse i tjänsten, så finns en möjlighet att få bidrag från stiftelsen för till exempel rehabilitering. I genomsnitt har bidraget de senaste åren på cirka 3000 kr för omfattande eller allvarliga familjesituationer kan bidraget vara högre.

Vilka personer sitter i stiftelsen för sociala skäl?
Stiftelsen förvaltas av Polisförbundets styrelse.
Administrationen för stiftelsen handläggs på förbundets kansli.

Vad är Hildur Johnson stiftelse för social verksamhet bland polismän
Genom en stor donation 1977 tillfördes Svenska Polisförbundet cirka en miljon kronor från Hugo Johnson som varit egen företagare. Han önskade med stiftelsen hedra sin hustrus minne. På grund av donationen har många poliser under åren fått bidrag till olika ändamål, rehabilitering, rekreationsresa till värmen eller att familjen har kunnat göra något tillsammans.

 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Hildur Johnsons minnesfond för utbildning

Hildur Johnsons minnesfond för utbildning

Minnesfonden har till ändamål att främja undervisning och utbildning för Polisförbundets medlemmar. Exempel på stipendier är studier i sociologi, samhälls- och beteendevetenskap, juridik och språk eller studier i utlandet av intresse för polisiär eller facklig verksamhet. Stipendierna delas alltid ut i efterhand och delas årligen ut till studier inom och utom landet.

Stipendier delas ut till poliser, som utbildar sig vid högskola. Stipendium kan också ges för en studieresa, som bedöms vara av särskilt värde för polisyrket.

Grundkrav för ansökan

  • Att du är färdigutbildad polis *)
  • Har ett aktivt medlemskap i polisförbundet
  • Endast en ansökningsblankett per sökande
  • Studier på högskola, polisnytta som till exempel juridik, psykologi, språk
  • Studieresa ska avse polisverksamhet i annat land
  • Max 2 år sedan studier/resan avslutades
  • Studier och/eller resan ska kunna verifieras med betyg, studieintyg eller specialarbete
  • Endast ett stipendium för samma ändamål
  • Du kan beviljas för max tre stipendier men tidigare belopp räknas av.

*) Undantag för polisstuderande som genomfört specialarbete utomlands inom ramen för sina studier i polisskolan, kan beviljas ett reducerat belopp.

Ansökan

Fyll i en ansökan med dina personuppgifter samt uppgift om vilka kurser ämnen eller studieresa du gjort. Bifoga betyg, studieintyg eller specialarbete även intyg om eventuella avklarade högskolepoäng ska också bifogas.

Ansökan lämnas först till ditt förbundsområde som efter yttrande sänder den till förbundets kansli.

Senast den 1 september innevarande år ska ansökan vara inlämnad till förbundskansliet. Ansökningar som skickas in efter detta datum överförs till nästkommande år under förutsättning att den är komplett ifylld och övriga handlingar är medskickade.

Viktigt vid Juridikstudier eller annan högskoleutbildning
Intyg från universitet/högskola på avklarade poäng ska bifogas ansökan.

Studier utomlands
För studier utomlands så krävs att du skickar med dokumentation för att styrka att studierna genomförts. Bifoga även betyg, intyg eller specialarbete.

Studieresa
För att erhålla stipendium för studieresa krävs att du kan styrka att resan har genomförts, och detta genom en reseberättelse, fältrapport eller dylikt. Bifoga även kopia på officiell inbjudan, program, deltagarförteckning etc.

Vad händer med min ansökan
När ansökan skickats till förbundet, bereds den för beslut och alla sökande får ett brev med beslut så fort det är klart.

Hur mycket pengar kan man få
Stipendierna delas alltid ut i efterhand när studierna, kurserna eller resan är genomförd.

Hur mycket pengar som kan delas ut beror på fondens årliga avkastning och antal sökande. Max beloppet att få enligt beslut är 13 000 kr vilket avser akademisk examen på minst 270 poäng. Stipendium för studieresa ligger på mellan 1900 och 8000 kr.

Hur administreras stiftelsen?
Fonden förvaltas av polisförbundets styrelse som har inrättat en nämnd där beslut fattas en gång per år. Nämnden består av polisförbundets ordförande samt handläggare. Administrationen för stiftelsen handläggs på förbundets kansli.

Vad är Hildur Johnsons minnesfond?
Genom en stor donation 1977 tillfördes Svenska Polisförbundet cirka en miljon kronor från Hugo Johnson som varit egen företagare. Han önskade med minnesfonden hedra sin hustrus minne. På grund av donationen har många poliser under åren tilldelats stipendier för genomförda studier.

http://www.polisforbundet.se/medlem/stipendier-och-bidrag/hildur-johnsons-minnesfond-for-utbildning/

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Karl Johan Mattssons Stiftelse

Behövande Norrköping

Stiftelsenamn:

Karl Johan Mattssons Stiftelse

Organisationsnummer: 814400-4275
c/o Adress: Nordea Stiftelseadministration, G 261
Adress:  
Postnummer: 105 71
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-57942200
Fax: 08-57942830
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Norrtälje
Ändamål: Fondens årliga avkastning får användas för hjälp åt enskilda personer i Norrtälje kommun som i en eller annan form är i behov av understöd eller uppmuntran.
 

Denna fond kan användas i enlighet med samfondens ändamål till att hjälpa enskilda personer som behöver stöd och uppmuntran, eller till föreningar som arbetar med att ge stöd.

Beslut fattas på förvaltarmöten, 11 mars, 3 juni och 11 november. Sista ansökningsdag är en månad innan respektive förvaltarmöte.

Kontakta socialkontoret om du vill veta mer. Telefon 0176 710 00 eller e-post socialnamnden@norrtalje.se

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev