Kyrkans Familjerådgivning i Stockholm

Kyrkans Familjerådgivning i Stockholm / Haninge

Kyrkans familjerådgivning vill vara en plats där ni/du i lugn och ro får samtala med en familjerådgivare om det som känns svårt i relationen. Samtalen syftar till att öka förståelsen för att finna vägar till förändring. Kyrkans familjerådgivning har respekt för varje människas förhållningssätt till livet.

Kyrkans familjerådgivning drivs som en icke vinstdrivande ekonomisk förening och har avtal med flera församlingar i Stockholms stift och med Stockholm och Haninge kommun

Telefontider under sommaren:

                                                                                                                                            4/7-12/8

                                                                                                             

Tisdagar, onsdagar och torsdagar klockan 11.00 – 12.00.

                                                                      

 Övriga tider, lämna meddelande på telefonsvararen eller mejla till kyrkansfamiljeradgivning@gmail.com

http://kyrkansfamiljeradgivning.org/

Förfrågningar och tidsbokning: Tel: 08-615 11 70. Välkomna.

Familjerådgivning för par/familjer och enskilda

Kyrkans familjerådgivning är till för alla som har svårigheter i sina nära relationer. Till exempel:

  • För er som är gifta eller sammanboende
  • För er som är skilda eller på väg att skiljas
  • För dig som har det svårt efter en separation
  • För dig som har svårigheter att vara förälder eller styvförälder
  • Vuxna närstående som inte kan komma överens

Anonymitet/tystnadsplikt

En familjerådgivare får enligt lag inte föra journal. Ni/du har möjlighet att vara anonym och vi har sträng tystnadsplikt. 

Man kan komma en gång för ett rådgivande samtal eller på flera regelbundna samtal under en längre period. Tillsammans med familjerådgivaren kommer ni/du överens om arbetsformer och vad som kan vara målet för samtalen. 

Unga vuxna 18-26

För 60 kr/samtal har alla som bor i Stockholms stift och är mellan 18- 26 år möjlighet att bearbeta relationsproblem individuellt eller i grupp. 

Det kan handla om relationen till en partner eller förälder, sorgen efter en separation eller längtan efter en relation.

Under hösten 2016 kommer en grupp startas med fokus på "relationer ”. Du kan anmäla dig redan nu om du är intresserad.

Gruppen kommer att hållas på Södermannagatan 5 onsdagar 17- 18.30

Gruppen kommer att handla om relationer och känslor och svårigheter som vi har med våra relationer och hur man kan hitta sätt att hantera sitt mående. läs mer

Posted in Dagens Tips.