Anna Ahlströms och Ellen Terserus Stiftelse

Stiftelsenamn: Anna Ahlströms och Ellen Terserus Stiftelse
Organisationsnummer: 802000-0785
c/o Adress:  
Adress: Artillerigatan 51 nb
Postnummer: 114 40
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-662 98 33
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Näringsdrivande stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål:

Stiftelsen skall ha till ändamål att förvalta de tillgångar, som genom testamenten av filosofie doktorn Anna Ahlström och fröken Ellen Terserus tillfallit stiftelsen, att utge årliga understöd till förutvarande lärare i Ahlströmska skolan i Stockholm, som utgått före skolans kommunalisering, samt att utbetala bidrag till ensamma ogifta damer, däri inbegripna även ensamma änkor och frånskilda, eller äldre äkta makar, som är i behov av understöd samt bosatta inom Hedvig Eleonora församling i Stockholm eller på annat sätt knutna till denna församling.

Sedan nu angivna ändamål tillgodosetts äger stiftelsen använda återstoden av den årliga avkastningen till att utge stipendier till kvinnor för att genomgå högre utbildning.

År: 2014
Tillgångar: 128.969.116 kr