Carlborgsonska donationsstiftelsen

 

rosenskära

Carlborgsonska donationsstiftelsen

Organisationsnummer: 883200-7952
c/o Adress: Landstinget Dalarna
Adress: Box 712
Postnummer: 791 29
Ort: FALUN
Telefonnummer: 023-49 00 00
Fax: 023-49 01 87
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Dalarnas län
Säte: Falun
Ändamål:

I första hand skall disponibel avkastning användas till bidrag åt döva från Dalarnas län som genomgår eller har genomgått dövstumskola eller specialskola för gravt hörselskadade och döva.

Sådant bidrag kan utges för elevers underhåll, för yrkesutbildning, till bildandet av eget hem, till bosättning samt till inköp av redskap, inventarier och materiel för bedrivande av yrke eller annan sysselsättning.

I den mån avkastningen ej erfordras för ovan angivna ändamål får den användas dels i samarbete mellan landstingets pedagogiska hörselvård och Dalabygdens dövas länsförening för information och aktiviteter bland döva barn och ungdomar samt deras föräldrar, dels utdelas till Dalabygdens dövas länsförening för kulturell verksamhet och utrustning av föreningslokaler.

År: 2014
Tillgångar: 46.423.985 kr