Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse

 

 

 

Sök Entreprenörsstipendiet för företagare eller Forskningsstipendiet för forskare inom företagsutveckling.
Stipendiernas storlek varierar mellan 50 000 - 500 000 kronor.
År 2012 bildades Familjen Knut och Ragnvi
Jacobssons stiftelse.

Stiftelsen har som ändamål att stödja
forskning och utbildning inom nyföretagande
och företagsutveckling, med särskild inriktning
mot företagets tillväxt, logistik, innovation,
kvalitet och internationalisering, samt
ergonomi och design.

En del av stiftelsens ändamål, är att varje eller vartannat år utse
en eller flera personer, som erhåller ”Familjen Knut och Ragnvi
Jacobssons entreprenörsstipendium” för viljan att bryta ny mark.
Stipendium delas ut till så väl företagare som forskare.
För mer information se under flik Ansökan.

DIREKTLÄNK:
Ansökan
Välkommen till Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse!

Här kan du söka stipendium för att utveckla dig själv i syfte att kunna stärka ditt
företag och/eller ditt forskningsprojekt.

Innan du börjar fylla i din ansökan vill vi att du läser igenom all information på hemsidan och sedan laddar ner instruktionen som finns i separat PDF fil.
Det finns en instruktion för entreprenörs-
stipendium och en för forskningsstipendium.
För att börja din ansökan tryck på direktlänken till höger.

Du ökar på detta sätt dina möjligheter att vi
behandlar din ansökan på ett korrekt sätt.

Vi ser fram emot att höra mer ifrån dig.

Lycka till!
DATUM FÖR ANSÖKNINGEN:

Ansökningsperioden för entreprenörsstipendiet
och forskningsstipendiet är 1 april – 30 juni.

Tänk på att för sent inkomna ansökningar behandlas ej och att styrelsens beslut om pristagare inte kan överklagas.

BESLUT:

Beslut om valda
stipendiater fattas
en månad före
prisutdelningen
den 14 november.

Läs de senaste
nyheterna om
Familjen Knut &
Ragnvi Jacobssons
entreprenörsstipendium


INSTRUKTIONER:

Ladda hem instruktioner för ansökan av entreprenörstipendium (PDF fil)
Ladda hem instruktioner för ansökan av forskningsstipendium (PDF fil)

DIREKTLÄNK:

Ansökan

VID ÖVRIGA FRÅGOR MAILA:

jacobssonstiftelsen@seb.se

Robert Johanssons Stiftelse

Robert Johanssons Stiftelse

 

Utdelning ska ske årligen och får högst uppgå till fondens årliga avkastning med tillägg av 2% av fondens kapital och skall användas till stipendier åt personer som är bosatta i Lekås socken.

Den som söker skall genomgå någon form av utbildning eller vuxenstudier efter nuvarande grundskolans nio år.

Det ska kunna kontrolleras att utgivna stipendier använts för rätt ändamål. Stipendiaten skall avlämna en redogörelse över hur medlen använts.

Hela avkastningen behöver inte utdelas varje år.

Storleken av stipendierna skall i varje särskilt fall bestämmas av styrelsen.

 

Robert Johanssons Stiftelse
Lekåsa Östergården 806
465 95 Nossebro
0512-41090