Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

 

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att, utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller främja vetenskaplig forskning.Ändamålet skall tillgodoses genom direkta anslag eller anslag till institut för sådan forskning eller verksamhet.

Total Budget:  806,282,611 kr

 

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse
Box 16066
10322 STOCKHOLM
08-54501790