Arvid Brieands Stiftelse

Arvid Brieands Stiftelse
Ortalavägen 373
Stiftelsekonsult Ersenius AB
76040 VÄDDÖ
0703-771180


Stiftelsen har till ändamål att lämna hjälp åt fattiga sångstuderande som icke åtnjuter undervisning i statliga musikinstitut, samt förvalta kompositören Brieands kompositioner.