Stiftelsen Fritz och Susanna Hasselblads Minne

Stiftelsens ändamål är att den årliga disponibla avkastningen skall användas till rekreationsstipendier att utgå till dem som verkat eller verka som lärarinnor, företrädesvis vid privata skolor i Göteborg och kommunala flickskolor därstädes.

 

Stiftelsen Fritz och Susanna Hasselblads Minne
Stiftelseadministration
Nordea Bank AB (publ)
405 09 GÖTEBORG
031-7716014

Syskonen Möllers Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja vård av behövande ålderstigna eller lytta (vanföra) med fördelning mellan personer inom Jonstorps jordregistersocken, Väsby jordregistersocken och Brunnby jordregistersocken.

Syskonen Möllers Stiftelse
Höganäs Kommun
263 82 HÖGANÄS
042-33 71 00