Stiftelsen Fritz och Susanna Hasselblads Minne

Stiftelsens ändamål är att den årliga disponibla avkastningen skall användas till rekreationsstipendier att utgå till dem som verkat eller verka som lärarinnor, företrädesvis vid privata skolor i Göteborg och kommunala flickskolor därstädes.

 

Stiftelsen Fritz och Susanna Hasselblads Minne
Stiftelseadministration
Nordea Bank AB (publ)
405 09 GÖTEBORG
031-7716014