Stiftelsen Fruntimmersföreningen för den inre missionen (FRIM)

Stiftelsen Fruntimmersföreningen
för den inre missionen (FRIM)


STIFTELSEN
ANSÖKAN

Ansökningstid

Ansökningstiden är 1-15 september varje år.

Om stiftelsen

Historik

Välkommen till Stiftelsen Frim vars verksamhet med omhändertagande av barn började redan år 1850.

DONATORER
Jonas Kjellberg skänkte år 1864 lägenheten Kullen i Lerums socken till FRIM, vars verksamhet överflyttades dit.

Bland övriga donatorer kan nämnas: Ernst Wendt, Henrik Ahrenberg, A L Fought med fru och Erik Wijk med fru.

Ändamål

"Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta donerade medel samt genom utdelning av stiftelsens avkastning bereda tillfälligt stöd för vård och fostran åt behövande personer, högst 20 år gamla, bosatta i Göteborgs eller Lerums kommuner."

Förmögenhet

Stiftelsens förmögenhet uppgick till 4 048 086 kronor den 30 juni 2015.

Utdelade bidrag

Stiftelsen delar ut bidrag en gång om året. Under verksamhetsåret 2014-2015 delade stiftelsen ut 144 500 kronor till 50 barn och ungdomar.

http://stiftelsenfrim.se/

Ansökningsblankett

 

Posted in Fonder & Stipendier.