Stiftelsen Fröken Anna Meijers Fond

 

Avkastningen skall disponeras för understöd åt äldre behövande kvinnliga f d kontorister i Helsingborg. Som villkor för erhållande av understöd ur fonden stadgas, att sökanden skall hava uppnått minst 50 års ålder och vara av understödet väl förtjänt.

 

Stiftelsen Fröken Anna Meijers Fond

Handelsbanken Stiftelsetjänst
106 70 STOCKHOLM
08-701 10 00
Posted in Fonder & Stipendier.