Stiftelsen Isaac Béens Forna Konfirmanders Fond

Stiftelsen Isaac Béens Forna Konfirmanders Fond
Kyrkogatan 28
Domkyrkoförsamlingen
411 15 Göteborg
031-7316130

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vård av barn och ungdom genom att bereda sommarvistelse åt barn från Christinae församling i Göteborg och semester- eller ferievistelse åt Hovpredikant Isaac Béens forna konfirmander samt i mån i tillgång till att främja vård genom beredande av sommarvistelse åt behövande ålderstigna inom Christinae församling.

Stiftelsen Olof och Augusta Melins Minnesfond

Stiftelsen Olof och Augusta Melins Minnesfond
Kyrkogatan 28
Domkyrkoförsamlingen
411 15 GÖTEBORG
031-7316130

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall användas till hyreshjälp, vård vid sjukdom eller annan dylik hjälp åt inom församlingen boende behövande ålderstigna, företrädesvis sådana, tillhörande kategorin pauvres honteux.

Olivia Conradina Bergenholtz´ Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall användas till understöd att vid jultiden utdelas till fattiga, här i staden födda ogifta kvinnor av oförvitlig vandel (hederlig livsstil) med företrädesrätt för döttrar av staden Göteborgs eller statens tjänstemän.

 

Olivia Conradina Bergenholtz´ Stiftelse
Kyrkogatan 28
Domkyrkoförsamlingen
411 15 GÖTEBORG
031-7316130

Stiftelsen Victor Schützercrantz´ Pensionsfond

Stiftelsen Victor Schützercrantz´ Pensionsfond
Box 2022
Riddarhuset
103 11 STOCKHOLM
tel:08-214765

Fonden är afsedd att bereda årliga pensioner åt tre verkligt behöfvande fruntimmer med företräde för dem, hvilkas män eller fäder äro eller varit läkare. Den omständigheten att ett fruntimmer från ett eller flera håll redan åtnjuter pension må icke utgöra hinder för åtnjutande af pension från nu ifrågavarande fond.

Stiftelsen Ingrid och Vivan Weylerts fond II

Fondens avkastning skall användas för utbildning av unga solister

Stiftelsen Ingrid och Vivan Weylerts fond II
Alvestagatan 22
Henry Varenius
504 33 Borås
033-137898

ANSÖKNINGSBLANKETT

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Stubbe blev kruka

-Tog bort en stor Lönn på vår tomt, Trädfällaren sågade ur för plantering, ser lite trevligare ut nu 🙂

Foto: Jan Wallin‎

Foto: Jan Wallin‎