Martha Stuhres stiftelse

Stiftelsen skall främja musikalisk utbildning för unga pianister genom att den årliga avkastningen utdelas som stipendium till kvinnlig pianist, helst från Skåne, som utbildar sig till konsertpianist.

Härvid skall beaktas vederbörandes begåvning och behov av ekonomisk hjälp; särskilt för vidare utbildning utomlands. Stipendiet kan utgå till samma person två år i rad.

 

Martha Stuhres stiftelse
Stiftelser & Företag
SEB Private Banking
205 20 MALMÖ
040-667 60 00

Donationsstiftelser i Uppsala

Uppsala kommuns logotyp

Donationsstiftelser i Uppsala

Du som är folkbokförd i Uppsala kommun kan söka pengar från kommunens donationsstiftelser med sociala ändamål. Ansökan görs på en och samma blankett för samtliga sju stiftelser som ingår i utdelningen.

Utdelningarna brukar vara 500–1 500 kronor. 

Nästa ansökningsperiod är i september 2016. 

Skriv ut ansökningsblankett. (PDF, 1 MB)

Odla dill för doften skull

Odlade krondill i en hel pallkrage där de finns lite taniga sparris stänglar, så lyckat och vackert!

De har skänkt trädgården en helt gudomlig doft och den har stått upp ända till nu när den har gett efter för väder och vind.

krondill

Krondill

Begravningshjälp

När ett dödsfall orsakats av arbetsskada, arbetssjukdom eller olycksfall i samband med arbetet kan
dödsboet efter den avlidne ha rätt till begravningshjälp. Även då dödsfallet inträffat vid exempelvis totalförsvarsplikt,
studier, arbetsmarknadsprogram eller om den avlidne var intagen på kriminalvårdsanstalt eller liknande så kan
begravningshjälp vara aktuellt.
Om dödsfallet godkänns som en arbetsskada kan begravningshjälp betalas ut till dödsboet. Begravningshjälp
motsvarar 30 % av prisbasbeloppet vid tiden för dödsfallet.
 

Ansökan om begravningshjälp

Utgiven 2012

 

Stiftelsen Fruntimmersföreningen för den inre missionen (FRIM)

Foto: Harriet Rydoff‎

Foto: Harriet Rydoff‎

Stiftelsen Fruntimmersföreningen
för den inre missionen (FRIM)


STIFTELSEN
ANSÖKAN

Ansökningstid

Ansökningstiden är 1-15 september varje år.

Om stiftelsen

Historik

Välkommen till Stiftelsen Frim vars verksamhet med omhändertagande av barn började redan år 1850.

DONATORER
Jonas Kjellberg skänkte år 1864 lägenheten Kullen i Lerums socken till FRIM, vars verksamhet överflyttades dit.

Bland övriga donatorer kan nämnas: Ernst Wendt, Henrik Ahrenberg, A L Fought med fru och Erik Wijk med fru.

Ändamål

"Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta donerade medel samt genom utdelning av stiftelsens avkastning bereda tillfälligt stöd för vård och fostran åt behövande personer, högst 20 år gamla, bosatta i Göteborgs eller Lerums kommuner."

Förmögenhet

Stiftelesens förmögenhet uppgick till 3 768 252 kronor den 30 juni 2014.

Utdelade bidrag

Stiftelsen delar ut bidrag en gång om året. Under verksamhetsåret 2013-2014 delade stiftelsen ut 132 000 kronor till 61 barn och ungdomar.

Ansökningsblankett
 

 

http://stiftelsenfrim.se/